Wybierz swój region i język

Menu

Air Transportation

Powietrze

Branża lotnicza jest na dobrej drodze do bardziej ekologicznej działalności, ale ta zmiana nie będzie łatwa. W najbliższych latach zostanie zobligowana do wdrożenia niskoemisyjnych rozwiązań elektrycznych do samolotów, kontroli ruchu lotniczego i lotnisk. Jednocześnie firmy z tego sektora nadal zapewniać niezawodne usługi pasażerom na całym świecie i optymalizować środowisko pracy dla personelu.

Wide-angle view of a modern aircraft gaining the altitude outside the glass window facade of a contemporary waiting hall with multiple rows of seats and reflections indoors of an airport terminal

Szukasz rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju?

Achieve your digital future ​

Na całym świecie lotniska poszukują strategii dekarbonizacji, które umożliwią transformację energetyczną tego sektora o wysokim śladzie węglowym. Oczekuje się, że do 2034 r. łączna liczba pasażerów lotniczych podwoi się w porównaniu z aktualnym poziomem. Branża ta potrzebuje niezawodnego źródła zasilania, które integrowałoby ekologiczną technologię na każdym etapie łańcucha dostaw. ​

Zrównoważony rozwój ma wiele wymiarów w branży lotniczej. Oczywiście największe emisje generują podróże lotnicze i do tej pory zrównoważony rozwój w tym zakresie polegał głównie na równoważeniu emisji dwutlenku węgla w celu osiągnięcia pewnego pozoru neutralności węglowej. Jednocześnie istnieje kilka mechanizmów operacyjnych, które można zastosować w celu zmniejszenia emisji na lotniskach. Strategiczne inwestycje w ekologiczną energię elektryczną skupiają się właśnie na tych obszarach.

 

Zarządzanie komunikacją o krytycznym znaczeniu dla ponad 100000 węzłów

Komunikacja lotnicza

W przypadku komunikacji lotniczej o kluczowym znaczeniu dla misji firmy najważniejsze są łączność i bezpieczeństwo. W miarę jak odbywa się coraz więcej lotów oraz wraz z pojawianiem się nowych technologii, takich jak drony, konieczne jest przejście ze starszych systemów komunikacji na takie, które zapewniają doskonałą interoperacyjność. Rozwiązania te muszą być niezawodne, ekonomiczne i bezpieczne. 

Rozwiązania w zakresie krytycznej komunikacji firmy Hitachi Energy >

Zarządzanie informacjami w czasie rzeczywistym

Lotniska potrzebują jednego widoku dynamicznego ruchu pasażerskiego i lotniczego zarówno lokalnie, jak i globalnie. Wymaga to integracji różnych systemów monitorujących i kontrolujących wszystkie kluczowe funkcje – od systemów informatycznych na lotnisku po system zarządzania budynkiem i obsługę bagażu.

Informacje na temat rozwiązania MicroSCADA >

Kontrola i monitorowanie 30 lotniska

Bezpieczna komunikacja za pośrednictwem wszystkich rodzajów sieci

Bezpieczeństwo podstacji

W celu zapewnienia prawdziwie uniwersalnej komunikacji różne urządzenia podstacji muszą być w stanie wysyłać i udostępniać sobie nawzajem dane. Wymaga to efektywnych i dokładnych inteligentnych urządzeń elektronicznych, urządzeń do zdalnego sterowania i podstacji cyfrowych. ​

Wide-angle view of a modern aircraft gaining the altitude outside the glass window facade of a contemporary waiting hall with multiple rows of seats and reflections indoors of an airport terminal

Chcesz omówić swój projekt z Hitachi Energy?

Customer Success Stories

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Nasz zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą