Wybierz swój region i język

Menu

Hitachi Energy – postęp w dziedzinie zrównoważonej przyszłości energetycznej dla wszystkich

Hitachi Energy –Sustainable energy future for all

Rozwijamy światowy system energetyczny, aby był bardziej ekologiczny, elastyczny i bezpieczny. Jako pionierski lider technologiczny współpracujemy z klientami i partnerami, aby zapewnić opartą na zasadach zrównoważonego rozwoju przyszłość energetyczną obecnym i przyszłym pokoleniom. 

Firma Hitachi Energy wraz z innymi podmiotami tworzy globalne i lokalne rozwiązania, aby sprostać światowemu wyzwaniu tworzenia otwartej i sprawiedliwej przyszłości neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla. Osiągamy to w różnych branżach, regionach geograficznych i na każdym etapie unikatowych doświadczeń każdego klienta.

Bardzo ważne jest, abyśmy podjęli wyzwanie przyspieszenia tempa zmian, co będzie wymagało od nas pełnego zaangażowania. Opracowywanie i wdrażanie naszych technologii i rozwiązań w połączeniu z naszą wiedzą specjalistyczną przyczynia się do długoterminowego tworzenia wartości dla klientów oraz do realnego i pozytywnego wpływu na życie ludzi.

Elektryczność będzie podstawą całego systemu energetycznego. Razem z klientami i partnerami wspólnie działamy, aby zapewnić potrzebne technologie, nowe sposoby myślenia i pracy. Łącząc zaawansowane rozwiązania i usługi cyfrowe, takie jak Hitachi Lumada, z naszą platformą energetyczną, która powstała na podstawie unikatowej wiedzy i doświadczenia branżowego, pomagamy uczynić system energetyczny bardziej odpornym i bezpiecznym.

Zapewniamy klientom znaczącą wartość i wywieramy realny wpływ na ich działalność.

A city begins to use more lights in the early evening
Połączone regiony, kraje i kontynenty
remote island with solar and wind energy microgrid system
Dostarczanie niezawodnej energii miastom i oddalonym społecznościom
Two kids talking and walking on a street
Zarządzanie złożonymi systemami energetycznymi i smart life dzięki cyfryzacji

Podejście do generowania energii zgodne z wartościami społecznymi

Postęp w dziedzinie zrównoważonej przyszłości energetycznej dla wszystkich

Ludzie i technologie stojące za wieloma drogami wiodącymi do przyszłości neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla

Get to know more

Get to know more