Wybierz swój region i język

Menu

Hitachi Power Grids Sustainability Commitment for Planet

Środowisko naturalne

W kierunku ekologicznej przyszłości energetycznej.

Rozwijamy światowy system energetyczny

z naciskiem na zrównoważony rozwój, elastyczność i bezpieczeństwo.

Do 2050 roku energia elektryczna będzie podstawą całego systemu energetycznego, a jako pionier w dziedzinie technologii jesteśmy zaangażowani we współpracę z klientami, partnerami i innymi kluczowymi interesariuszami w celu zapewnienia przyszłości energetycznej opartej na zrównoważonym rozwoju dla naszego pokolenia i przyszłych.

W kierunku neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla

Przyspieszamy transformację energetyczną dzięki innowacyjnym technologiom w kierunku przyszłości neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla. Naszym celem jest osiągnięcie neutralności węglowej do 2030 roku. Ponadto dążymy do zmniejszenia emisji w całym łańcuchu wartości o 50% przy współpracy z klientami, partnerami i dostawcami, wspierając cel zrównoważonego rozwoju 7 „Czysta i dostępna energia” i zgodnie z porozumieniem paryskim, aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 stopnia.

100% energii elektrycznej niezawierającej paliw kopalnych w naszej działalności operacyjnej

Firma Hitachi Energy osiągnęła swój pierwszy krok w kierunku korzystania w swojej działalności operacyjnej w 100% z energii elektrycznej niepochodzącej z paliw kopalnych w 2022 r., zwiększając tempo realizacji celu zrównoważonego rozwoju do roku 2030, jakim jest neutralizacja emisji dwutlenku węgla. Dzięki wykorzystaniu w 100% energii elektrycznej niezawierającej paliw kopalnych w swojej działalności operacyjnej firma Hitachi Energy ograniczyła emisję CO2e o ponad 50% w porównaniu z rokiem 2019. Docelowa redukcja o 50% osiągnięta przed planem wyniesie około 175 kt CO2e rocznie, co odpowiada zniknięciu z dróg ponad 35 000 samochodów osobowych.

Our Targets

Naszym celem jest osiągnięcie neutralności węglowej we własnej działalności operacyjnej

Minimalne wykorzystanie kompensacji emisji dwutlenku węgla

50% redukcja emisji CO2e w całym łańcuchu wartości

Wartość wyjściowa w 2019 r.

Zmniejszenie zużycia zasobów poprzez gospodarkę obiegową

Przyspieszamy transformację energetyczną dzięki innowacyjnym technologiom w kierunku przyszłości neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla. Naszym celem jest osiągnięcie neutralności węglowej do 2030 roku. Ponadto dążymy do zmniejszenia emisji w całym łańcuchu wartości o 50% przy współpracy z klientami, partnerami i dostawcami, wspierając cel zrównoważonego rozwoju 7 „Czysta i dostępna energia” i zgodnie z porozumieniem paryskim, aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 stopnia.

Our Targets

50% mniej odpadów

Wartość wyjściowa w 2013 r.

O 25% mniejsze zużycie wody bieżącej

Wartość wyjściowa w 2013 r.

Minimalizacja wpływu na zdrowie i środowisko

Zminimalizujemy niekorzystny wpływ naszych produktów na zdrowie człowieka i środowisko poprzez redukcję substancji niebezpiecznych i zanieczyszczeń w całym cyklu życia naszej oferty.

W 2021 roku wprowadziliśmy EconiQ™ – naszą wydajną pod względem ekologicznym ofertę. EconiQ™ to oszczędne pod względem ekologicznym portfolio produktów, usług i rozwiązań Hitachi Energy w zakresie zrównoważonego rozwoju, które zapewniają wyjątkową wydajność środowiskową. Nasza oferta EconiQ jest zorientowana na zrównoważony rozwój, aby zapewnić lepszą wydajność środowiskową w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami. Więcej o EconiQ można się dowiedzieć poniżej.

Our Target

Redukcja substancji niebezpiecznych i chemikaliów o 25%

Wartość wyjściowa w 2013 r.

EconiQ™ w praktyce

Nasze wydajne pod względem ekologicznym portfolio rozwiązań