Wybierz swój region i język

Menu

Plan Hitachi Energy 2030

Mamy jasny i kluczowy cel, którym jest rozwój zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju przyszłości energetycznej dla wszystkich. Elektryczność będzie podstawą ekologicznej przyszłości energetycznej, a naszą rolą jest zapewnienie nowoczesnego systemu energetycznego na miarę tej przyszłości.

Do 2050 roku nasz system energetyczny musi ulec całkowitej zmianie.

4x

więcej zainstalowanych urządzeń generujących energię elektryczną niż obecnie

3x

większy transfer energii elektrycznej

80%

źródło energii wolne od paliw kopalnych*

Wszystko zaczyna się od pierwszego kroku.

Aby zapewnić wszystkim ekologiczną przyszłość energetyczną, musimy dążyć do osiągnięcia trzech imperatywów.

1. WZMOCNIENIE

systemu zasilania, tak aby był bardziej niezawodny i bezpieczny

Prawdziwy wynik

Walka z pożarami w Australii przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań 

Firma Hitachi Energy odegrała znaczącą rolę w budowaniu odpornej na klimat i niezawodnej sieci w australijskim stanie Wiktoria, skutecznie ograniczając ryzyko niekontrolowanych pożarów w tym regionie.  Jednostka zapobiegania iskrzeniu  to innowacyjna technologia, która przeciwdziała iskrzeniu lub powstawaniu łuku elektrycznego w ogranicznikach przepięć, co pozwala zapobiec powstawaniu pożarów. Zabezpieczenia sieci w Wiktorii wykraczają poza zapobieganie pożarom – chronią społeczności, dziką przyrodę i środowisko.

Prawdziwa innowacja

Vegetation Manager

Zakłady energetyczne rozumieją, jak ważne jest zarządzanie roślinnością w celu zapewnienia niezawodności i długoterminowej odporności sieci, ale jest to kosztowny, złożony i żmudny proces. Bez odpowiednich danych nie można planować, bez planowania nie można ustalać priorytetów, bez nadawania priorytetów krytyczne problemy pozostają nierozwiązane, a drzewo ryzyka blokuje część sieci. Konieczne jest podejmowanie inicjatywy i zapobieganie niepożądanym zdarzeniom.

60Poprawa rzędu %.

HVM poprawia planowanie w zakresie roślinności i produktywność w terenie nawet o 60%.

Prawdziwa współpraca

Firmy Hitachi Energy i Schneider Electric współpracują, aby przyspieszyć transformację energetyczną

Firma Hitachi Energy, lider na rynku i pionier technologii z zakresu automatyki przesyłowej, dystrybucji i sieci elektroenergetycznej, a także firma Schneider Electric, lider w dziedzinie cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyki, ogłosiły dziś, że nawiązały współpracę w celu zapewnienia większej wartości dla klientów i przyspieszenia transformacji energetycznej.

 Hitachi Energy Case Studies

Historie sukcesu klientów

Wspólnie z naszymi klientami i partnerami tworzymy globalne i lokalne rozwiązania, które przynoszą korzyści społeczeństwu.

2. ROZSZERZANIE

zasięgu i skalowalności systemu zasilania

Prawdziwy wynik

Firma Hitachi Energy wspiera wizję LKAB polegającą na tworzeniu ekologicznej kopalni przyszłości

Eksperci z Hitachi Energy współpracowali z Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB), międzynarodową grupą z sektora nowoczesnych technologii w zakresie górnictwa i złóż mineralnych, nad wspólną wizją stworzenia nowej generacji ekologicznych kopalni. Jest to jedna z największych inwestycji przemysłowych w historii Szwecji, która ma na celu przekształcenie systemu zasilania LKAB w bardziej dostępną, wydajną i elastyczną ofertę. 

Prawdziwa innowacja

IdentiQ™

Przełomowe rozwiązania oparte na unikatowej wiedzy specjalistycznej lidera w dziedzinie technologii i główny podmiot na rynku sieci energetycznych, które są zintegrowane z platformą Lumada firmy Hitachi.

Prawdziwa współpraca

Centrum współpracy

Nasze centrum współpracy zmienia sposób dostarczania usług pod kątem aparatury wysokiego napięcia, zapewniając wsparcie w czasie rzeczywistym i natychmiastowy dostęp do wiedzy specjalistycznej i zasobów z dowolnego miejsca na świecie.

Obecnie o przewadze konkurencyjnej usług świadczonych w przemyśle energetycznym przesądza zdolność do szybkiego i ekonomicznego zapobiegania problemom lub ich rozwiązywania, co pozwala klientom skupić się na ich podstawowej działalności biznesowej. Wraz z rozwojem technologii cyfrowych centrum współpracy firmy Hitachi Energy zapewnia klientom dostęp do wiedzy specjalistycznej i usług dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, w czasie rzeczywistym, z dowolnego miejsca na świecie, co umożliwia im uzyskanie wydajności operacyjnej.

Rzeczywisty wpływ

Zrównoważony rozwój do roku 2030

Nasz plan i cele

3. ROZWIJANIE

systemu zasilania, tak aby był bardziej odporny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju

Prawdziwy wynik

Wysoka jakość życia w miastach przyszłości

W Nantes we Francji unikatowa technologia szybkiego ładowania firmy Hitachi Energy, Grid-eMotion™ Flash, pomaga miastu przejść na rozwiązania w zakresie mobilności zgodnej ze zrównoważonym rozwojem. Technologia Grid-eMotion Flash umożliwia firmie Semitan, operatorowi komunikacji autobusowej, ładowanie e-autobusów w ciągu kilku sekund na przystankach. Co więcej, mniejszy rozmiar akumulatora zwiększa miejsce dostępne dla pasażerów. Dzięki temu rozwiązaniu pasażerowie mogą teraz cieszyć się czystszym, cichszym i płynniejszym transportem miejskim.

Prawdziwa innowacja

EconiQ™

Ekologiczne portfolio na miarę przyszłości energii neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla

EconiQ™ to wydajna pod względem ekologicznym oferta Hitachi Energy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Są to produkty, usługi i rozwiązania, które zapewniają wyjątkową wydajność środowiskową. Portfolio EconiQ jest zorientowane na zrównoważony rozwój, aby zapewnić lepsze wyniki środowiskowe w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami.

Prawdziwa współpraca

Elektrownie morskie: nowe granice dla transformacji energetycznej

Kraje położone przy Morzu Północnym, które są członkami Unii Europejskiej, zadeklarowały niedawno zamiar pozyskiwania w elektrowniach morskich ponad 50% planowanej mocy elektrowni wiatrowych, która jest potrzebna do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej w UE do 2050 roku. Podstawą ambicji przekształcenia Morza Północnego w potęgę zielonej energii jest idea, że kraje te będą wspólnie gromadzić energię z morskich elektrowni wiatrowych i wspólnie czerpać korzyści z tej połączonej rewolucji w zakresie czystej energii elektrycznej. Ta złożona sieć nie została jednak jeszcze zaprojektowana i zbudowana, co wzbudza wątpliwości, czy jej wdrożenie jest możliwe z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia.

* 20% źródła zasilania nieopartego na paliwach kopalnych w 2020 r.
Oszacowania oparte na analizie Hitachi Energy niedawno opublikowanych badań  IEA – zerowe emisje netto do 2050 r., globalnych perspektyw energetycznych 2021–2022, jak na przykład  IEABNEFDNV i IRENA