Wybierz swój region i język

Menu

Hitachi Energy – Advancing a sustainable energy future for all

Zrównoważony rozwój

Hitachi Energy – postęp w dziedzinie zrównoważonej przyszłości energetycznej dla wszystkich

Rozwijamy światowy system energetyczny, aby był bardziej ekologiczny, elastyczny i bezpieczny. Jako pionierski lider technologiczny współpracujemy z klientami i partnerami, aby zapewnić opartą na zasadach zrównoważonego rozwoju przyszłość energetyczną obecnym i przyszłym pokoleniom.

field of solar panels for sustainable energy

Poznaj nasz program zrównoważonego rozwoju do roku 2030

Postanowiliśmy, że zrównoważony rozwój będzie naszym głównym celem i złożyliśmy obietnicę tworzenia zrównoważonej przyszłości energetycznej dla wszystkich.

Zrównoważony rozwój do roku 2030 to nasz nowy plan strategiczny w tym zakresie, podsumowujący nasze kluczowe zobowiązania do działania i prowadzenia przedsiębiorstwa w sposób zrównoważony.
 
Poprzez program zrównoważonego rozwoju do roku 2030 rozwijamy cztery kluczowe obszary: Środowisko. Ludzie. Pokój. Partnerstwo.
 
Z każdym z tych obszarów wiążą się dodatkowe zamierzenia, które są ściśle powiązane z celami ONZ dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, i które oferują wartość społeczną, środowiskową i ekonomiczną.
wind turbines in the Oiz eolic park

Sieci elektryczne: Najlepsze łańcuchy dostaw

Twoja ekskluzywna kopia The Economist’s Technology Quarterly

Biuletyn informacyjny firmy Hitachi Energy

Zestawienie najnowszych wiadomości dotyczących firmy Hitachi Energy i branży energetycznej.

Our commitment

Recognitions and validations

Environment, Social, and Governance (ESG) ratings and validations

Our sustainability performance is reviewed against international disclosure standards by CDP (previously Carbon Disclosure Project), Science Based Targets initiative (SBTi), and EcoVadi.

Validation of Greenhouse Gas (GHG) emissions targets

Hitachi Energy's targets to drastically reduce greenhouse gas emissions (GHGs) by 2030 and to achieve net-zero by 2050 have been validated by leading independent experts Science Based Target initiative (SBTi)

Hitachi Energy’s emissions reduction targets validated by SBTi:
 

  Scope 1+2
(own operations)
Scope 3
(Upstream, downstream, value chain)
Near-term 80% reduction in absolute emissions (tonnes CO2e) 55% reduction in emission - intensity (per unit of power capacity sold in our products, tonnes CO2e per MegaVolt-Ampere)
Long-term 90% reduction in absolute emissions (tonnes CO2e) 97% reduction in emission - intensity (per unit of power capacity sold in our products, tonnes CO2e per MegaVolt-Ampere)
Net-zero By 2050


 

Firma Hitachi Energy realizuje cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wierzymy, że dzięki strategii zrównoważonego rozwoju do roku 2030 możemy wnieść znaczący wkład w 8 celów zrównoważonego rozwoju. Zrealizujemy to zamierzenie poprzez odpowiednie plany w następujących obszarach: planeta, ludzie, pokój i partnerstwo.

Elektryczność w 100% bez paliw kopalnych

Firma Hitachi Energy osiągnęła swój pierwszy krok w kierunku korzystania w swojej działalności operacyjnej w 100% z energii elektrycznej niepochodzącej z paliw kopalnych w 2022 r., zwiększając tempo realizacji celu zrównoważonego rozwoju do roku 2030, jakim jest neutralizacja emisji dwutlenku węgla.

Towards carbon-neutral

Carbon-neutral energy system

Elektryczność będzie podstawą całego systemu energetycznego

Musimy wypełnić globalne zobowiązania dotyczące zmian klimatycznych i gospodarki o obiegu zamkniętym. Transformacja energetyczna to klucz do sukcesu.

mountains with clouds and sunrise reflecting sustainable future

EconiQ™

EconiQ to wydajne pod względem ekologii portfolio rozwiązań służące zmniejszaniu wpływu na środowisko i zwiększaniu efektywności energetycznej przy jednoczesnym inwestowaniu w technologie przyszłości.

Towards carbon-neutral

Perspektywy

Podejście do generowania energii zgodne z wartościami społecznymi

Technologia i pracownicy stojący za transformacją energetyczną
Walka z pożarami w Australii przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań
Wysoka jakość życia w miastach przyszłości
Niezależność energetyczna w odległym mieście rybackim