Wybierz swój region i język

Menu

Wszystko, co robimy, opiera się na bezpieczeństwie, uczciwości i jakości

– są to podstawy naszej działalności.

Promujemy społeczności oparte na inkluzywności i pokojowej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że możemy odegrać istotną rolę w naszej organizacji i poza nią, dlatego będziemy współpracować z naszymi partnerami, klientami, dostawcami i lokalnymi władzami, aby to osiągnąć.

Zobowiązujemy się

do tworzenia rentownej działalności w etyczny i odpowiedzialny sposób, prowadząc ją zgodnie z zasadami uczciwości, przejrzystości oraz zgodności z przepisami.

We strive for zero incidents of corruption and bribery​

Stosujemy zasadę zerowej tolerancji dla korupcji i przekupstwa

Podejmujemy zdecydowane działania przeciwko wszelkim incydentom nieuczciwych praktyk biznesowych, niezależnie od ich skali. Chcemy zapewnić skuteczne i odpowiedzialne środowisko, w którym będziemy zapobiegać nieuczciwym praktykom biznesowym, wykrywać je i reagować na nie. W związku z tym prowadzimy rozbudowany program zgłaszania nieprawidłowości, który zachęca do ujawniania problemów i ochrony sygnalistów.

Wierzymy, że możemy odegrać istotną rolę w naszej organizacji i poza nią, dlatego będziemy współpracować z naszymi partnerami, klientami, dostawcami i lokalnymi władzami, aby to osiągnąć.