Wybierz swój region i język

Menu

Ensuring Material Compliance at Hitachi Energy

Zgodność materiałów

Zapewnianie zgodności materiałów wytwarzanych przez Hitachi Energy z przepisami

Firma Hitachi Energy ponosi odpowiedzialność społeczną za zapewnienie, że wykorzystywane przez nią materiały nie przyczyniają się do degradacji środowiska ani nie prowadzą do konfliktów i wykorzystywania mieszkańców lub zasobów w krajach, w których są pozyskiwane.

Przestrzegamy wymogów regulacyjnych i wymagań klientów dotyczących zakazu i ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych. Aby zapewnić zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę osób, które wchodzą w interakcje z naszymi produktami i działalnością, wymagamy od naszych dostawców i partnerów stosowania się do najwyższych standardów w zakresie odpowiedzialności społecznej, ekologii i praw człowieka.

Zasady firmy Hitachi Energy dotyczące minerałów z regionów ogarniętych konfliktami

 

 

Substancje budzące wątpliwości stosowane w produktach firmy Hitachi Energy (SCIP, Substances of Concern in Products)

Lista zabronionych i objętych ograniczeniami substancji firmy Hitachi Energy została opracowana, aby pomóc naszym inżynierom i dostawcom w spełnieniu wymogów regulacyjnych, zapewnieniu wysokiego poziomu zaangażowania w zdrowie ludzi i środowisko oraz zarządzaniu ryzykiem związanym z substancjami chemicznymi obecnymi w różnych produktach.

Lista substancji zabronionych i objętych ograniczeniami

Zasoby i szkolenia dla dostawców