Wybierz swój region i język

Menu

Power Supply Chain Management

Zrównoważony rozwój dostawców

Hitachi Energy – postęp w dziedzinie zrównoważonej przyszłości energetycznej dla wszystkich

Rozwijamy światowy system energetyczny, aby był bardziej ekologiczny, elastyczny i bezpieczny. Jako pionierski lider technologiczny współpracujemy z klientami i partnerami, aby zapewnić opartą na zasadach zrównoważonego rozwoju przyszłość energetyczną obecnym i przyszłym pokoleniom.

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju dostawców koncentruje się na trzech kluczowych obszarach.

Produkty i surowce, które kupujemy

Zobowiązujemy się do odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów

Nasi dostawcy i ogólne kryteria zgodności z przepisami, które umożliwiają etyczne prowadzenie interesów z nami

Nasz Kodeks postępowania dla dostawców określa wszystkie obszary zgodności z przepisami

Nasze zakłady i procesy transportowe są neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla w odniesieniu do własnej działalności operacyjnej

Firma Hitachi Energy osiągnęła cel, jakim jest wykorzystanie 100% energii elektrycznej bez udziału paliw kopalnych we własnej działalności operacyjnej
field of solar panels for sustainable energy

Poznaj nasz program zrównoważonego rozwoju do roku 2030

Postanowiliśmy, że zrównoważony rozwój będzie naszym głównym celem i złożyliśmy obietnicę tworzenia zrównoważonej przyszłości energetycznej dla wszystkich.

Zrównoważony rozwój do roku 2030 to nasz nowy plan strategiczny w tym zakresie, podsumowujący nasze kluczowe zobowiązania do działania i prowadzenia przedsiębiorstwa w sposób zrównoważony.

Poprzez program zrównoważonego rozwoju do roku 2030 rozwijamy cztery kluczowe obszary: Środowisko. Ludzie. Pokój. Partnerstwo.

Z każdym z tych obszarów wiążą się dodatkowe zamierzenia, które są ściśle powiązane z celami ONZ dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, i które oferują wartość społeczną, środowiskową i ekonomiczną.

Firma Hitachi Energy realizuje cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wierzymy, że dzięki strategii zrównoważonego rozwoju do roku 2030 możemy wnieść znaczący wkład w 8 celów zrównoważonego rozwoju. Zrealizujemy to zamierzenie poprzez odpowiednie plany w następujących obszarach: planeta, ludzie, pokój i partnerstwo.

8 united nations sustainability development goals