Wybierz swój region i język

Menu

Carbon-neutral energy system

W kierunku neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla

Musimy wypełnić globalne zobowiązania dotyczące zmian klimatycznych i gospodarki o obiegu zamkniętym. Kluczowe znaczenie ma tutaj transformacja energetyczna. W miarę jak społeczeństwo przechodzi na zrównoważoną energię, a branże szybko zaczynają odchodzić od tradycyjnych źródeł energii, jedno jest jasne: energia elektryczna będzie szkieletem całego systemu energetycznego. ​


Uważamy, że cele zrównoważonego rozwoju ONZ są ważną inicjatywą na rzecz tworzenia społeczeństwa opartego na zasadach ekologicznego rozwoju. Razem z klientami i partnerami odgrywamy kluczową rolę w przyspieszaniu transformacji energetycznej. Uważamy, że w szczególności możemy wnieść znaczący wkład w realizację następujących ośmiu celów zrównoważonego rozwoju:

Wspólnie z klientami i partnerami opracowujemy platformy cyfrowe i energetyczne. Pomagamy klientom sprostać wyzwaniom związanym ze złożonością i zdolnością produkcyjną, co jest niezbędne do przejścia na system energetyczny neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. 

Trzy filary

Przyspieszone przejście z energii paliw kopalnych na energię odnawialną

Rosnąca elektryfikacja sektorów transportu, przemysłu i budownictwa

Nośniki energii zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, które uzupełniają bezpośrednią elektryfikację

Najważniejsze informacje

Analiza przeprowadzona przez ekspertów z firmy Hitachi Energy na temat ewolucji światowego systemu energetycznego wskazuje, że globalne zużycie energii elektrycznej wzrośnie ponad dwukrotnie z 20 procent (obecnie) do ponad 40 procent całkowitego zapotrzebowania na energię do 2050 roku. Niektóre regiony świata wykroczą daleko poza ten poziom elektryfikacji. Na podstawie wszystkich prognoz można wysunąć ten sam wniosek: świat neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla jest elektryczny. W tym kontekście warto podkreślić cztery fakty...

Globalna elektryfikacja będzie stanowić ponad 50% całkowitego zapotrzebowania na energię

High voltage, high speed road car track in the background of high voltage towers

Wszystkie branże zmierzają w kierunku elektryfikacji

Jest to korzystne zjawisko pod względem łączenia sektorów wykorzystujących energię

Elektryfikacja zwiększa efektywność energetyczną

Perspektywy

Nadszedł czas na bliższą współpracę i budowanie partnerstw opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju. Oto wybór najnowszych, prekursorskich perspektyw klientów, partnerów i naszych ekspertów dzielących się pomysłami i opiniami na temat tego, jak zmierzamy ku przyszłości energetycznej neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.

Historie klientów

Nasi klienci opowiadają, jak umożliwiamy im przyspieszenie transformacji energetycznej. Razem tworzymy elastyczne rozwiązania, które pomagają osiągnąć sukces, przyczyniając się jednocześnie do przyszłości energetycznej neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla oraz do rozwoju zrównoważonych społeczeństw.

Niezależność energetyczna w odległym mieście rybackim

W Cordovie na Alasce firma Hitachi Energy pomogła stworzyć mikrosieć, która umożliwia wykorzystanie energii odnawialnej z wielu źródeł, w tym z dwóch zapór hydroelektrycznych. Mikrosieć zawiera system magazynowania energii oparty na akumulatorach (BESS), który umożliwia Cordovie maksymalizację wytwarzania energii wodnej. Budowa mikrosieci w Cordovie jest ważnym krokiem na drodze zmniejszenia zależności mieszkańców miasta od oleju napędowego.

Studia przypadków i historie sukcesu klientów

Tutaj możesz zobaczyć, jak Twoja branża zmienia przyszłość.

Rozwiązujemy podstawowy problem społeczny, dostarczając społeczeństwu przystępną cenowo, niezawodną i zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju energię. Razem z klientami i partnerami budujemy podstawę całego systemu energetycznego. Opracowujemy i wdrażamy fascynujące technologie, które przybliżają nas do przyszłości neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla i które przyniosą niewiarygodną wartość społeczeństwom dążącym do równowagi pomiędzy aspektem humanitarnym a ekonomicznym. 

Biuletyn informacyjny firmy Hitachi Energy

Zestawienie najnowszych wiadomości dotyczących firmy Hitachi Energy i branży energetycznej.