Wybierz swój region i język

Menu

Nasi ludzie i kultura

Hitachi Energy's people and culture

Nasz pionierski duch i kultura innowacji


Nasza kultura innowacji jest definiowana przez nasze długie i bogate dziedzictwo pionierskich technologii trwające już ponad sto lat. Dziś nasz pionierski duch jest silniejszy niż kiedykolwiek dotychczas. Przekraczamy granice, bijemy rekordy i nigdy się nie poddajemy. Stale ewoluujemy, aby sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nami nowoczesny świat i jesteśmy bardzo dumni z tego, co wspólnie osiągamy. 

Nasza kultura jest nadal organicznie kształtowana przez naszych 40 000 utalentowanych ekspertów, którzy wraz z klientami, partnerami, uczelniami akademickimi i innymi organami badawczymi są pionierami i współtworzą następną generację rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wspólnie pracujemy i myślimy globalnie, dostarczając rozwiązania techniczne obejmujące miasta, kraje i kontynenty. Napędzamy największe na świecie farmy wiatrowe, dostarczamy energię do systemów transportu masowego i chronimy nasze największe miasta przed przerwami w dostawie energii elektrycznej. Takie celowe innowacje są naszą pasją i zachęcają nas do dalszego rozwoju.

Otwarta współpraca i koncentracja na kliencie to kluczowe wymiary kultury firmy Hitachi Energy. Niezależnie od tego, gdzie na świecie się znajdują, nasi eksperci rozwijają się, współpracując z innymi fachowcami i współtworząc skuteczne rozwiązania, które zapewnią klientom sukces, a społeczeństwu postęp. Współpraca, zakorzeniona w naszych normach postępowania i wartościach, umożliwia nam połączenie najlepszych zespołów ekspertów w celu tworzenia pomysłów, inkubacji, projektowania, testowania, pilotowania i dostarczania rozwiązań, które zaspokajają potrzeby klientów i tworzą jeszcze większą wartość – społeczną, środowiskową i ekonomiczną.

Integralną częścią naszej strategii biznesowej są różnorodność, równość i integracja. Jako nowoczesna i postępowa firma wierzymy, że najlepsze pomysły mogą się rodzić w dowolnym miejscu, w umysłach wszystkich pracowników, a każdy z nich może pozytywnie wpływać na świat. To przekonanie i perspektywa są wspierane przez naszą filozofię przywództwa. Ściśle współpracujemy z naszymi liderami, aby wspierać i wzmacniać właściwe zachowania liderów, którzy stanowią wzór do naśladowania. Analizujemy takie kwestie, jak nieuświadomione uprzedzenia i wyposażamy naszych liderów w umiejętności i wsparcie, dzięki którym mogą dodawać sowim zespołom energii i zachęcać je do wykorzystywania swojego potencjału.

Historie naszych pracowników