Wybierz swój region i język

Menu

Rozwiązania dla kolei

ZEROWA EMISJA NETTO JEST OSIĄGALNA

Oparta na zasadach zrównoważonego rozwoju mobilność zaczyna się tutaj

Koleje coraz częściej łączą technologię i transport, aby lepiej kształtować sposób, w jaki się poruszamy. Trasy są coraz dłuższe, pociągi jeżdżą szybciej, a kontrole stają się coraz bardziej zautomatyzowane. Niezależnie od tego, czy Twoja firma jest właścicielem infrastruktury torów kolejowych, taboru czy systemów informatycznych – możemy Ci zaoferować wiedzę na temat tego, jak branża ewoluuje i jak możesz przekształcić swoją firmę, aby nadążyć za wymaganiami.

BEZPIECZEŃSTWO

Utrzymywanie bezpiecznej pracy załogi i pasażerów.
 

CZAS PRACY BEZ PRZESTOJÓW

Maksymalna dostępność infrastruktury, komunikacji i sieci elektroenergetycznej.

ZWROT Z INWESTYCJI W ZASOBY

Optymalizacja budżetów inwestycyjnych i operacyjnych, aby zapewnić minimalne koszty konserwacji.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Przyczynianie się do realizacji celów społecznych i celu w zakresie zerowej emisji netto.

TRANSFORMACJA ELEKTRYCZNA

Koleje na całym świecie się zmieniają.

Czy zastanawiasz się czasem, jak powinna wyglądać przyszłość kolei? Zespół firmy Hitachi Energy zmienił sposób działania operatorów publicznego i prywatnego transportu kolejowego. Współpracujemy z Twoją firmą, aby wprowadzić tę wizję w życie.

Obecnie 33% torów kolejowych na całym świecie jest obsługiwanych przy wykorzystaniu energii elektrycznej. W miarę jak coraz więcej miast stara się przyjąć rozwiązania do szybkiej elektryfikacji kolei, a operatorzy starają się zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, liczba ta rośnie. Co więcej, wraz ze zautomatyzowaniem prac konserwacyjnych do zarządzania zasobami potrzebne są innowacyjne rozwiązania cyfrowe. Firma Hitachi Energy oferuje oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju, skalowalne i niezawodne rozwiązania w zakresie elektryfikacji i cyfryzacji, które pomagają zmaksymalizować czas pracy bez przestojów i zapewniają #EnergyToMove (energię do przemieszczania się).

NIEZAWODNA KOLEJ

Nasze rozwiązania dla kolei

Chcesz zaprojektować, zbudować, eksploatować lub konserwować zasoby? Twoja transformacja w kierunku inteligentnej mobilności zaczyna się tutaj.

67 000 km

Nasze rozwiązania monitorują i kontrolują zasilanie 67 000 km sieci kolejowej

3B

Pasażerowie podróżujący sieciami kolejowymi zoptymalizowanymi za pomocą naszego oprogramowania

#1

Globalny lider zarządzania zasobami przedsiębiorstwa w zakresie liniowego zarządzania zasobami według ARC Advisory Group
POLECANA TREŚĆ

Firma Hitachi Energy chce pomóc kolejom na całym świecie stać się inteligentniejszymi, bardziej ekologicznymi i szybszymi. Z nami możesz przekształcić swoją firmę, aby osiągnąć swoje długoterminowe cele.

Interesuje Cię inteligentna mobilność?

Aby dowiedzieć się, jakie są najnowsze innowacje kolejowe, należy się zapoznać z naszą ofertą automatyzacji.

Pociągi zasilane akumulatorem

Pociągi zasilane akumulatorowo: Czystsze, cichsze i ekonomiczne.

STUDIA PRZYPADKÓW

Nasze rozwiązania w praktycznym zastosowaniu

Od ponad 100 lat firma Hitachi Energy współpracuje z klientami z branży kolejowej na całym świecie przy projektach transformacji, które pomagają im osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju.

Porozmawiajmy

Chętnie nawiążemy z Tobą współpracę!

NOWY WYMIAR FLOTY

Chcesz rozpocząć transformację na kolei?

Dzisiejsze wymagania dotyczące cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju pociągów są związane z budowaniem inteligentnych miast jutra. Wiemy, że decyzje muszą być podejmowane szybciej i powinny być poparte dokładnymi, niezawodnymi danymi.

Od infrastruktury po tabory – Hitachi Energy oferuje rozwiązania z zakresu automatyzacji i elektryfikacji odpowiednie dla Twojej sieci.

Zapraszamy do współpracy!