Wybierz swój region i język

Menu

Beautiful Confident Female Project Manager works on Laptop Standing in Telecommunications System Control Room. In Background Big Screen Showing Infographics of Infrastructure, Charts, System Analysis

Rozwiązania cyfrowe

Dzisiejsza sieć szybko się zmienia.

Transformacja energetyczna napędza bezprecedensowe zmiany w naszych systemach energetycznych dzięki zwiększonemu przyjęciu odnawialnych źródeł energii, a elektryfikacja sektorów transportu, przemysłu i budynków skutkuje większą złożonością operacyjną. 

Ostatnio zapotrzebowanie na energię elektryczną ze strony sztucznej inteligencji jeszcze bardziej przyspiesza ten trend.

Tomorrow’s power grid will not be centralized, predictable, and structured. Instead, it will be flexible and scalable with modular sub-systems, complemented with distributed energy sources, microgrids, battery storage, and more.

This will dramatically increase the need to optimize energy both locally and system-wide leading to a complex “system of systems” that must be integrated and managed.

Digitalization is the only way to manage this complexity and simplify the contextualization of the data that will be generated.

Uwolnij prawdziwą wartość biznesową dzięki rozwiązaniom do cyfryzacji

Nasze rozwiązania cyfrowe umożliwiają naszym klientom planowanie z wyprzedzeniem, podejmowanie bardziej świadomych decyzji oraz tworzenie większej wartości i ROI w szybko zmieniającym się otoczeniu.

Nadszedł czas, aby wesprzeć transformację energetyczną dzięki mocy cyfryzacji.

Niezawodność i odporność

Wydajność

Elastyczność

Bezpieczeństwo i ochrona

Zrównoważony rozwój

Przyspieszenie zrównoważonej przyszłości energetycznej dzięki cyfryzacji

Dekarbonizacja przekształca cały nasz system energetyczny, przyspieszając przejście z produkcji energii odnawialnej na produkcję energii kopalnej i elektryfikację branż.

Musi to być zrównoważone zarządzaniem i optymalizacją energii lokalnie i w całym systemie, co skutkuje złożonym „systemem systemów”.

Cyfryzacja jest jedynym sposobem zarządzania tą złożonością poprzez zapewnienie podstawowych narzędzi potrzebnych do uproszczenia i kontekstualizacji ogromnych ilości danych wygenerowanych z sieci.

Żyjemy w czasach ciągłych zmian, w których nasza obecna sieć nie będzie w stanie dostosować się do przyszłych potrzeb i dotrzymać im kroku.

Cyfryzacja to coś więcej niż tylko słowo modne – tworzy prawdziwą wartość biznesową.

Cyfryzacja przyszłości

Poruszanie się po zawiłościach dynamicznego krajobrazu energetycznego dzięki Hitachi Energy

Urzeczywistnianie cyfryzacji w Twoim sektorze

Branże

Branże wymagające dużej ilości zasobów, takie jak górnictwo, metale oraz ropa naftowa i gaz, napędzają globalną gospodarkę od ponad stu lat.

Obecnie branże te cyfrowo przekształcają swoje działania, aby zmniejszyć ich wpływ na środowisko, zoptymalizować i wydłużyć okres eksploatacji zasobów, zmniejszyć liczbę awarii i przestojów zasobów, jednocześnie zwiększając konkurencyjność poprzez zwiększenie elastyczności i podejmowanie decyzji opartych na danych.

Odnawialne źródła energii

Energia odnawialna to najszybciej rozwijające się źródło energii i jest niezbędna, jeśli chcemy zapewnić neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla przyszłość.

Jutro sieć nie będzie scentralizowana, przewidywalna i uporządkowana.

Zamiast tego będzie elastyczny i skalowalny dzięki modułowym podsystemom, uzupełnionym o rozproszone źródła energii, mikrosieci, magazynowanie baterii, prosumenci i pojazdy elektryczne.

Cyfryzacja jest jedynym sposobem zarządzania tą złożonością i generowania rzeczywistego zwrotu z inwestycji.

Transport

Rosną wymagania dotyczące zrównoważonego transportu,maksymalny czas pracy bez przestojów i redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Rozwiązania, które zużywają mniej energii i zapewniają dłuższy czas pracy przy najniższych możliwych kosztach, mają kluczowe znaczenie dla utrzymania ruchu w tym sektorze.

Branża lotnicza, elektromobilność, branża morska i kolejowa przechodzą cyfrową transformację.

Rozwiązania do cyfryzacji zapewniają TPO widoczność całej sieci i operacji, elastyczność w szybkim reagowaniu na nieplanowane przerwy w zasilaniu, adaptację do wahań podaży/zapotrzebowania i utrzymanie krytycznych zasobów.

Zakłady energetyczne

Zakłady energetyczne publicznej są liderem w transformacji energetycznej, umożliwiając większy dostęp do zrównoważonej energii elektrycznej i, jak wiele innych branż, przechodzą cyfrową transformację.

Cyfryzacja umożliwia zakładom energetycznym lepsze przewidywanie stanu zasobów, zapobieganie awariom sprzętu, unikanie nieplanowanych przestojów i nieprzewidzianych kosztów oraz maksymalizację bezpieczeństwa dzięki zdalnemu monitorowaniu zasobów.

WYRÓŻNIONA OFERTY

Our core digital capabilities consist of five key components:

Watch our Digital Made Real videos

Blogi i wiadomości

Skontaktuj się z nami

Portrait of a Woman Working on Computer, Typing Lines of Code that Appear on Big Screens Surrounding her in a Monitoring Room. Female Programmer Creating Innovative Software Using AI Data and System

Czy jesteś gotowy, aby połączyć punkty między Twoim OT a IT?

Współpracuj z nami i już dziś zacznij dostarczać prawdziwą wartość biznesową.