Wybierz swój region i język

Menu

Sustainable energy future

Smart life

Dzięki odnawialnej energii będącej podstawą transformacji energetycznej miasta zwracają się ku transportowi bezemisyjnemu, inteligentnym budynkom i rozwiązaniom cyfrowym, aby budować ekologiczną przyszłość. Kluczową rolę w tej transformacji odegrają inteligentniejsze i trwalsze sieci energetyczne. Jedno jest jasne: Przyszłość neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla jest elektryczna, a firma Hitachi Energy posiada rozwiązania, które umożliwią osiągnięcie tego celu. 

W kierunku ekologicznej przyszłości energetycznej.

Firma Hitachi Energy oferuje rozwiązania pozwalające realizować wizję inteligentnych, ekologicznych i przyjaznych mieszkańcom miast, w których wszyscy ludzie i przyszłe pokolenia mogą cieszyć się wysoką jakością życia.

Shaping a smarter tomorrow today

Świat zmierza w kierunku gospodarki niskoemisyjnej poprzez integrację odnawialnych źródeł energii i inteligentnej infrastruktury ładowania w ramach zrównoważonego rozwoju, a wszystko to przy jednoczesnej poprawie jakości życia. Nasze innowacyjne rozwiązania pomogą nam pokonać następujące wyzwania:

Przejście na transport bezemisyjny

Rosnąca produkcja energii odnawialnej

Cyfryzacja i zarządzanie inteligentnymi sieciami

Inteligentne planowanie infrastruktury miejskiej i przemysłowej na rok 2022 i kolejne lata wymaga nowych pomysłów na sprawną i bezpieczną dystrybucję energii. Jesteśmy gotowi Ci w tym pomóc dzięki zgodnym ze zrównoważonym rozwojem rozwiązaniom.

Cyfryzacja

Możliwość wykorzystania odpowiednich danych do podejmowania inteligentnych decyzji dotyczących firmy ma kluczowe znaczenie dla jej sukcesu na dzisiejszych rynkach. Cyfryzacja zapewnia elastyczność i adaptowalność.

Hitachi Energy  smart-life digitalization

Jakość energii

Jakość energii jest najwyższym priorytetem dla zakładów energetycznych, branż i firm transportowych. Oferujemy przywództwo technologiczne, poparte sprawdzonym doświadczeniem w rozwiązywaniu różnych wyzwań i ulepszaniu standardowych praktyk. 

Systemy SCADA i systemy sterowania

Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom do systemów SCADA, Advanced Distribution Management Systems (ADMS), Market Management Systems (MMS), Historian, Energy Management Systems (EMS) i Generation Management Systems (GMS) można przejąć kontrolę nad siecią energetyczną. Rozwiązania te zapewnią sieci odporność na wszelkie nowe wyzwania operacyjne. 

Najnowsze wiadomości

Customer Success Stories