Wybierz swój region i język

Menu

Usługi doradztwa EconiQTM to wsparcie dla klientów w spełnianiu ich wyjątkowych potrzeb w zakresie wydajności środowiskowej.  Zapewniają dogłębne informacje, na których można oprzeć inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem klientów i poprawiają ich ogólny ślad węglowy.

Wspólnie możemy wiele osiągnąć

Zespół konsultantów EconiQ pracuje nad czterema filarami popartymi ocenami cyklu życia.

Definiowanie strategii umożliwiającej osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju

Naszym zamierzeniem jest zdefiniowanie strategii wspólnie z naszymi klientami i pomoc im we wdrażaniu zidentyfikowanych działań poprzez usługi konsultingowe, które pomogą im osiągnąć ich cele w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiskowego, operacyjnego i finansowego. Filary innowacji i rozwoju, które chronią naszą planetę i wspierają dekarbonizację, to:

Aby zapewnić ciągłość produkcji i strumieni przychodów, należy przejść na operacje bez emisji CO2  lub o obniżonej emisji przy zachowaniu takiej samej lub wyższej dostępności zakładów produkcyjnych. Jednym z kluczowych czynników jest stabilność i dostępność systemu zasilania, który dostarcza energię do procesu produkcji.

 

Zastosowania

Obszary usług konsultingowych

 • Nadmiarowość
 • Odporność na zakłócenia
 • Odporność na zewnętrzne zakłócenia w sieci energetycznej
 • Kompensacja mocy biernej
 • Jakość energii
 • Ochrona i selektywność
 • Mikrosieci i magazyn energii na bazie akumulatorów

Strategiczny partner ekologicznej transformacji

Hitachi Energy Power Consulting oferuje pełen zakres usług, od planowania do działalności operacyjnej, pomagając klientom w osiąganiu ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju operacyjnego i środowiskowego. 

Usługi konsultacyjne EconiQ poparte ocenami cyklu życia

Informacje o ocenach cyklu życia:
 

 • To metoda ilościowego określenia wpływu na środowisko, np. w tonach ekwiwalentu CO2 (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) usługi, produktu lub systemu
 • Obejmuje cały cykl życia – od ekstrakcji materiałów, przez produkcję, użytkowanie lub eksploatację, po zakończenie okresu eksploatacji
 • Pokazuje, która faza i materiały mają największy wpływ na środowisko
 • Stanowi podstawę ulepszeń i porównań

Methodology

Definicja

Ocena cyklu życia to  holistyczny i oparty na nauce proces, który określa ilościowo wpływ na środowisko, tj. w tonach ekwiwalentów CO2 , produktu lub systemu, przez cały cykl życia, od pozyskiwania surowców po produkcję, użytkowanie i utylizację.

Standardy

W ciągu ostatnich kilku dekad producenci i konsumenci dostrzegli negatywny wpływ swoich procesów, produktów lub działań na środowisko naturalne. W związku z tym opracowano odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
●  ISO 14001 – zarządzanie środowiskiem
●  ISO 14040/14044 – ocena cyklu życia
●  Deklaracja środowiskowa produktu
●  ISO 50001 – systemy zarządzania energią 

Metodologia

Na podstawie tych standardów w ramach oceny cyklu życia identyfikuje się, określa ilościowo i ocenia źródła wpływu na środowisko w całym cyklu życia produktu.  Ocena cyklu życia pomaga ustalić priorytety wprowadzania ulepszeń w zakresie naszego wpływu na środowisko.
●  Definicja systemu
●  Gromadzenie danych
●  Modelowanie i interpretacja
●  Dyskusja i raporty

power plant engineer for substation

Skontaktuj się z nami

Skontaktujemy się z Tobą po przesłaniu zgłoszenia.