Wybierz swój region i język

Menu

Zrównoważony rozwój

Towards a sustainable energy future

W stronę zrównoważonej przyszłości energetyki

Wspólnie z klientami i partnerami przyspieszamy przejście na zrównoważoną przyszłość energetyki - dla naszego i przyszłych pokoleń.

Odkryj Sustainability 2030​

Postawiliśmy zrównoważony rozwój w samym sercu naszej działalności i złożyliśmy obietnicę, że przyczynimy się do nadejścia zrównoważonej przyszłości energetyki.

Sustainability 2030 to nasz nowy plan strategiczny w zakresie zrównoważonego rozwoju, podsumowujący nasze kluczowe zobowiązania do prowadzenia działalności w sposób zrównoważony. 

W ramach Sustainability 2030 prowadzimy działania w czterech kluczowych obszarach: Planeta, Ludzie, Pokój, Partnerstwo. 

Każdemu z tych obszarów przypisano odpowiednie cele, które są ściśle powiązane z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, wnosząc wartość dodaną w wymiarze społecznym, środowiskowym i ekonomicznym.

field of solar panels for sustainable energy

Nasze zaangażowanie

Hitachi Energy is committed to the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). We believe through Sustainability 2030 we can make a significant contribution to these 8 SDGs. We will do this through corresponding targets in the areas of Planet, People, Peace and Partnership.

8 united nations sustainability development goals

Firma Hitachi Energy jest zaangażowana w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Wierzymy, że poprzez plan Sustainability 2030 możemy wnieść znaczący wkład w ich osiągnięcie. Zrobimy to poprzez realizację odpowiednich celów w obszarach Planeta, Ludzie, Pokój i Partnerstwo.

W stronę neutralności węglowej

Energia elektryczna będzie stanowić fundament całego systemu energetycznego

Nasz świat musi sprostać pilnym wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu i gospodarką o obiegu zamkniętym. Kluczowe znaczenie ma transformacja energetyczna. 

Stworzenie, z pomocą fascynujących technologii, globalnego, wzajemnie połączonego i prawdziwie zrównoważonego systemu energetycznego dla obecnych i przyszłych pokoleń przyniesie niewiarygodną wartość społeczeństwom.

aurora borealis at the for electricity backbone

EconiQ ™ ​

EconiQ to ekoefektywne portfolio Hitachi Energy, w którym produkty, usługi i rozwiązania wykazują się wyjątkową wydajnością środowiskową. Oferta EconiQ jest zorientowana na zrównoważony rozwój, a jej celem jest osiągnięcie lepszych wyników w zakresie środowiskowym w porównaniu z rozwiązaniami konwencjonalnymi.

mountains with clouds and sunrise depicting a sustainable future

Perspectives


 

transmission towers for electricity

Aktualności i komentarze

Odkryj, w jaki sposób przyczyniamy się do zrównoważonej przyszłości energetyki.