Wybierz swój region i język

Menu

Przywództwo

Zespół wykonawczy firmy Hitachi Energy

Alistair Dormer, wiceprezes wykonawczy, dyrektor generalny działu planowania strategii ekologicznej energii i mobilności, Hitachi, Ltd., jest przewodniczącym zarządu firmy Hitachi Energy. Zespół wykonawczy Hitachi Energy to nasz najwyższy organ zarządzający, który ma codzienne obowiązki w zakresie kluczowych aspektów działalności naszej firmy. Zespół wykonawczy zazwyczaj spotyka się raz w miesiącu, aby omawiać takie kwestie, jak wyniki finansowe, główne projekty rozwojowe, rozwój kompetencji, planowanie awansów, a także inne strategiczne priorytety biznesowe, takie jak zrównoważony rozwój oraz różnorodność i integracja. Zespół wykonawczy jest zaangażowany w służenie interesom firmy i osiąganie zrównoważonego wzrostu wartości firmy. 

Poznaj nasz zespół wykonawczy

Członkowie zespołu wykonawczego firmy Hitachi Energy ponoszą wspólną odpowiedzialność za zarządzanie firmą oraz decydowanie o podstawowych kwestiach strategii biznesowej i zasadach.  

Urs Dogwiler

Dyrektor ds. transformacji i globalny dyrektor ds. zarządzania łańcuchem dostaw, jakości, operacji, HSE i wspólnych usług wspólnych

Noaman Amjad

Dyrektor ds. marketingu i sprzedaży
Dyrektor regionu Japonia, Ameryka Południowa i Korea Południowa
Dyrektor regionu Bliski Wschód & Afryka

Venu Nuguri

Dyrektor zarządzający i dyrektor generalny Indie
Dyrektor regionalny Azja Południowa

Anthony Allard

Dyrektor zarządzający w Stanach Zjednoczonych
Dyrektor regionalny w Ameryce Północnej

Poznaj nasz zarząd

Alistair Dormer

Wiceprezes wykonawczy, dyrektor generalny działu planowania strategii ekologicznej energii i mobilności, Hitachi, Ltd., prezes zarządu Hitachi Europe Ltd. oraz prezes zarządu Hitachi Energy

Frank Duggan

Marketing sektora ekologicznej energii i mobilności, Hitachi, Ltd. i wiceprezes zarządu Hitachi Energy

Akihide Hirao

Dyrektor finansowy działu planowania strategii ekologicznej energii i mobilności Hitachi, Ltd. i członek zarządu Hitachi Energy

Brice Koch

Prezes zarządu Hitachi Europe Ltd., dyrektor zarządu GlobalLogic Worldwide Holdings, Inc oraz członek zarządu Hitachi Energy

Manuel Valverde

Zarządzanie ryzykiem w sektorze ekologicznej energii i mobilności, Hitachi, Ltd. i członek rady Hitachi Energy

Seiichiro Nukui

Członek zarządu Hitachi, Ltd. i Hitachi Energy

Shashank Samant

Przewodniczący zarządu GlobalLogic i członek zarządu Hitachi Energy

Stephen Pierce

HR w sektorze ekologicznej energii i mobilności, zastępca dyrektora zarządzającego i dyrektor ds. kadr w Hitachi Europe Ltd. i członek rady Hitachi Energy