Wybierz swój region i język

Menu

offshore windmill park with clouds and a blue sky, windmill park in the ocean aerial view with wind turbine

Rozwiązania w zakresie energii odnawialnej

Świat szybko zdaje sobie sprawę, że energia odnawialna jest niezbędna, jeśli chcemy spełnić obietnicę przyszłości neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. 

 Aby ograniczyć globalne zmiany klimatyczne i zapewnić zrównoważoną przyszłość kolejnym pokoleniom, konieczne jest przyspieszenie przejścia z paliw kopalnych na rozwiązania w zakresie energii odnawialnej.

W kierunku przyszłości energii odnawialnej

Dążąc do ograniczenia globalnych zmian klimatycznych i zapewnienia stabilnych dostaw energii, musimy korzystać z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatr morski, wiatr lądowy i energia wodna, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności systemu dzięki wykorzystaniu istniejących i nowych technologii.

Ponieważ rozwiązania w zakresie energii odnawialnej zastępują paliwa kopalne, istnieje wiele wyzwań, którym należy sprostać, w szczególności związanych z ich połączeniem i integracją z siecią w celu zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej energii dla wszystkich.

Bardzo ważne jest, aby nowa generacja technologii przyczyniała się do zachowania niezawodności i elastyczności sieci, dzięki czemu można je będzie dostosować do szybko zmieniających się światowych wymagań w zakresie energii.

Rozwiązania w zakresie energii odnawialnej

Ponieważ rozwiązania w zakresie energii odnawialnej zastępują paliwa kopalne, istnieje wiele wyzwań, którym należy sprostać, w szczególności związanych z ich połączeniem i integracją z siecią w celu zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej energii dla wszystkich. Bardzo ważne jest, aby sieci pozostały odporne i stały się bardziej elastyczne, dzięki czemu można je będzie dostosować do szybko zmieniających się światowych wymagań w zakresie energii.

25 GW

W ramach oprogramowania do monitorowania i sterowania Hitachi Energy

38 GW

Podstacje morskie na całym świecie są wyposażone w produkty Hitachi Energy

235

Transformatory firmy Hitachi Energy są instalowane w lądowych i morskich turbinach wiatrowych i dostarczają ponad 60 GW

MegaWhat Renewables 2023

Elektrony, bajty i dolary: najlepszy plan rozwoju dla podmiotów zajmujących się energią odnawialną

Dlaczego rozwiązania w zakresie energii odnawialnej są korzystne dla wszystkich?

Nieograniczona energia

Mniejszy wpływ na środowisko

Niedroga, niezawodna i wydajna energia

Modernizacja systemów zasilania pod kątem przyszłych wymagań

Wykorzystanie naturalnych zasobów

Współpraca z firmą Hitachi Energy na rzecz przyszłości energetycznej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju

Wspólnie z naszymi klientami i partnerami jesteśmy zaangażowani w przyspieszenie transformacji energetycznej w kierunku systemu energetycznego neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla, którego podstawą jest elektryczność.

Stosowanie energii odnawialnej na dużą skalę stanowi jednak poważne wyzwanie. Są to integracja z siecią, połączenie, magazynowanie energii, jakość zasilania i łańcuch dostaw. Jesteśmy dumni z tego, że możemy wspierać naszych klientów na każdym etapie tego procesu dzięki naszej wiedzy specjalistycznej, globalnemu zasięgowi oraz szerokiej ofercie technologii, rozwiązań i usług.  

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Nasz zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą

Solar panels with sunset in the background

Rewolucja w zakresie energii odnawialnej ma miejsce już teraz

Wspólnie dążymy do przyszłości opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju