Wybierz swój region i język

Menu

Przyspieszenie ekspansji sieci dla przyszłości neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla

      Grid-eXpand™ to nasza gama modułowych i prefabrykowanych rozwiązań w zakresie przyłączania do sieci, które sprawiają, że zwiększenie przepustowości sieci energetycznej jest szybsze, prostsze i bardziej wydajne oraz przyspieszają przejście na bardziej zrównoważony system energetyczny. 

Rozwiązania Grid-eXpand™ są projektowane, montowane i testowane fabrycznie przez Hitachi Energy przed dostawą, gotowe do szybkiego i łatwego zasilania na miejscu, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka związanego z budową. Rozwiązania można dostosować do konkretnych potrzeb i wymagań w zakresie kodeksów sieciowych. Są one skalowalne, aby umożliwić łatwą modernizację lub rozbudowę, oraz replikowalne, aby umożliwić harmonizację floty i zmniejszyć złożoność zainstalowanej bazy.

do 40%

Szybsza instalacja na miejscu

do 60%

Mniejsza ilość zajmowanego miejsca

do 70%

Niższe koszty prac budowlanych*

Moduły są dostępne w kontenerach, na płozach lub przyczepach do stałego lub mobilnego rozmieszczenia, w zestawach do rozwiązań w izolacji gazowej oraz z kompletnymi pakietami do gromadzenia energii i podłączania do sieci dla morskich farm wiatrowych i parków słonecznych.

 

* W porównaniu z konwencjonalnie zbudowanymi połączeniami sieciowymi, które wymagają rozległych prac budowlanych i montażu sprzętu na miejscu.


Więcej informacji o Grid-eXpand™

Nasza oferta