Wybierz swój region i język

Menu

Naszą ambicją

jest zyskanie statusu preferowanego partnera w zakresie usług przyszłości energetycznej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Jako pionierski lider w dziedzinie technologii współpracujemy z klientami, partnerami i innymi kluczowymi interesariuszami, aby zapewnić naszemu i kolejnym pokoleniom przyszłość energetyczną zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zwiększymy zaangażowanie w partnerstwa z wieloma interesariuszami

Transformacja energetyczna wymaga silnej współpracy i zaangażowania. Wierzymy, że różnorodność i współpraca są źródłem najlepszych innowacji. Tylko jeśli wszyscy będziemy ze sobą współpracować, możemy osiągnąć nasze cele. ​

Wspólnie z klientami, partnerami i innymi kluczowymi interesariuszami tworzymy pionierskie technologie, które przyspieszają transformację energetyczną w kierunku ekologicznej przyszłości energetycznej. Uczestniczymy w grupach badawczych i długoterminowych partnerstwach, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju.

Examples of partnerships

Współpraca firm Hitachi Energy i Stena Recycling na rzecz gospodarki obiegowej

W ramach naszej misji wspierania zrównoważonego rozwoju nawiązaliśmy współpracę z Stena Recycling w celu utylizacji starych transformatorów i ponownego wykorzystania lub recyklingu około 99% ich składu. 64% składu tych transformatorów to metale, które są poddawane recyklingowi, podczas gdy 35% to olej, który zostaje podany recyklingowi, downcyklingowi lub spalaniu z niską emisją dwutlenku węgla w celu uzyskania energii. Tylko 1% to odpady nienadające się do recyklingu, które są wysyłane na wysypiska. Stena Recycling zajmuje się demontażem i recyklingiem starych transformatorów przy najmniejszym możliwym wpływie na środowisko. Inteligentne procedury recyklingu zapewniają ponadto możliwość demontażu na miejscu i wysyłki kompaktowych odpadów bezpośrednio do zakładu recyklingu.

Latest news

Hitachi Energy i H2 Green Steel łączą siły, aby wykorzystać elektryfikację, cyfryzację i wodór do produkcji ekologicznej stali

Firma Hitachi Energy ogłasza dziś, że podpisała porozumienie z firmą H2 Green Steel w celu wykorzystania elektryfikacji, cyfryzacji i wodoru do wspierania dekarbonizacji przemysłu stalowego. 

H2 Green Steel production