Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Ansluter fjärrlaster

Undvik att använda dyrt bränsle i små oekonomiska anläggningar – upprätta en HVDC-anslutning till ett större elnät.

Elsystem är oftast byggda som mesh-nätverk med flera sammankopplingar mellan olika laster och produktionsstationer. I ett sådant nätverk kan elen utbytas över olika rutter och elkostnaden kan anses vara gemensam för alla laster i nätverket. Men det finns också många svåråtkomliga platser som inte är anslutna till ett kraftnät.

Dessa fjärrlaster omfattar öar och städer i avlägsna områden eller industrier på avlägsna platser, t.ex. gruvor. Strömförsörjningen till en fjärrlast kan göras via en radiell överföring från ett mesh-nätverk eller via lokal produktion med dieselgeneratorer eller gasturbiner. Beroende på hur mycket el som behövs kan avståndet till lasten och andra geografiska faktorer kan växelströms- eller likströmsöverföring komplettera eller till och med ersätta lokal produktion som strömförsörjningen för en fjärrlast. Beslutet om att använda växelströms- eller likströmsöverföring beror på enskilda projekts specifika tekniska och ekonomiska förhållanden.

Fjärrlasten måste vanligtvis vara av en viss storlek och platsen får inte vara för nära för att HVDC-lösningen ska vara konkurrenskraftig. Fjärrlaster på inlandet är antagligen ganska liten. Det är exempelvis möjligt att leverera en 100 MW last över en 1 000 km luftledning för HVDC Light, förutsatt att den kan konkurrera med lokal produktion.

Med avseende på överföringar till öar och halvöar över havet är växelströmskablar endast möjliga för relativt korta avstånd – cirka 80 km beroende på spänning och effektnivå – på grund av kabelns laddningsströmmar. Detta är en klassisk tillämpning för HVDC.

Kontakta oss

Skicka er förfrågan så kontaktar vi er