Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Likströmslänkar i växelströmsnät

Likströmstekniken erbjuder säkrare och mer optimerad styrning av ett nätverks lastflöde, såväl som snabb elåterställning i händelse av en betydande störning, även ett helt avbrott.

Modern Hitachi Energy-teknik behöver förbättrade och flexibla sätt att styra elflödet inom sina nätverk, eftersom det är en utmaning att öka överföringskapaciteten och flexibiliteten med konventionella alternativ för växelströmsexpansion, i synnerhet i mesh-baserade och kraftigt belastade nätverk.

Efterfrågan på tillförlitlig elförsörjning ökar, vilket ökar behovet av mer intelligent systemstyrning av kraftnät på hög nivå. Dessutom kräver sammankoppling av elmarknader och växande kommersiella sammankopplingar (handelslänkar) exakta, styrningsbara elflöden för att fungera effektivt.

Med avseende på investeringar i kraftöverföring får funktioner som stabilitetsförbättring, nödkraftsstöd, förbättring av elkvaliteten, flaskhalsreducering och styrning av kraftflöden vanligtvis inte mycket uppmärksamhet i investeringsbedömningen, såvida de inte anses vara absolut nödvändiga ur rent teknisk synvinkel.

Ett ökande antal likströmsöverföringar som är inbäddade i växelströmsnätet leder till ett mer styrningsbart och exakt elutbyte. Likströmstekniken kan tillhandahålla säkrare och mer optimerad styrning av nätverkets lastflöde, såväl som snabb elåterställning i händelse av en betydande störning, även ett helt avbrott. Likströmsöverföring kan kompensera för fluktuationer i effekt, spänning och frekvens, vilket gör det till den bästa tekniken för att stabilisera ett kraftsystem. I tillägg till detta bidrar fler likströmslänkar till minskade systemförluster, ökad överföringskapacitet och förbättrad elkvalitet.

Kontakta oss

Skicka er förfrågan så kontaktar vi er