Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Back-to-back

En HVDC back-to-back-fördelningsstation kan användas för att skapa en asynkron sammankoppling mellan två växelströmsnätverk.


En HVDC Light® back-to-back-fördelningsstation består av två omvandlare i samma byggnad. 

En HVDC back-to-back-fördelningsstation kan användas för att skapa en asynkron sammankoppling mellan två växelströmsnätverk. Det finns flera back-to-back-fördelningsstationer i drift i världen. I dessa installationer är både likriktaren och växelriktaren placerade i samma fördelningsstation och används normalt för att skapa en asynkron sammankoppling mellan två växelströmsnätverk som kan ha samma eller olika frekvens. En annan fördel är att back-to-back kan användas för att dela upp ett alltför starkt nätverk i syfte att minska kortslutningsströmmen. 

Direktspänningsnivån kan väljas utan hänsyn till de optimala värdena för en luftledning och en kabel och är därför normalt ganska låg, 150 kilovolt (kV) eller lägre. Den enda större utrustningen på likströmssidan är en utjämningsreaktor.

Referenser

Andra HVDC-tillämpningar

Kontakta oss

Skicka er förfrågan så kontaktar vi er