Wybierz swój region i język

Menu

Kodeks etyki i postępowania w biznesie grupy Hitachi

Uczciwość, wraz z bezpieczeństwem i jakością, stanowi naszą licencję na prowadzenie działalności. Uczciwość jest podstawą naszych praktyk biznesowych i interakcji, a aby budować i wzmacniać pożądaną uczciwą postawę, koncentrujemy się na wprowadzaniu określonych narzędzi w organizacji.

Dążąc do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest utrzymanie reputacji firmy Hitachi w zakresie uczciwego prowadzenia działalności, globalny zespół ds. etyki i zgodności z przepisami we współpracy z przedstawicielami firm należących do grupy stworzył niniejszy jednolity, uniwersalny Kodeks etyki i postępowania w biznesie grupy Hitachi. Kodeks etyki i postępowania w biznesie grupy Hitachi składa się z zasad pomagających liderom i pracownikom w podejmowaniu decyzji i postępowaniu w sposób etyczny i zgodny z tożsamością firmy Hitachi.

Należy pamiętać, że Kodeks postępowania firmy Hitachi Energy został zastąpiony Kodeksem etyki i postępowania w biznesie grupy Hitachi.

Kodeks etyki i postępowania w biznesie firmy Hitachi dotyczy wszystkich pracowników firmy Hitachi. Jest to wyraźne przypomnienie naszego stałego zobowiązania do odpowiedzialności i ciągłego działania w sposób uczciwy. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z Kodeksem i dzielenia się z dostawcami i partnerami biznesowymi naszymi wytycznymi dotyczącymi prowadzenia działalności w sposób etyczny na całym świecie.

Dominique Abrokwa, dyrektor ds. uczciwości

Kodeks etyki i postępowania w biznesie

Jak zgłaszać wątpliwości

Dążymy do tworzenia środowiska, w którym można bezpiecznie zabrać głos. Zachęcamy do zgłoszenia się w pierwszej kolejności do przełożonego lub kierownictwa. Jeśli chcesz anonimowo zgłosić wątpliwości dotyczące uczciwości, skorzystaj z EthicsPoint.

Czy firma Hitachi Energy ma Kodeks postępowania dla dostawców?

Dla firmy Hitachi Energy niezwykle ważne jest, aby jej dostawcy, których uważa za „rozszerzoną rodzinę przedsiębiorstwa”, prowadzili działalność z szacunkiem i z zachowaniem wysokich standardów uczciwości, zgodnie z zasadami biznesowymi Hitachi Energy.

W związku z tym Kodeks postępowania dla dostawców firmy Hitachi Energy jest zintegrowany z naszą codzienną działalnością i stanowi fundamentalną część naszych wymogów dotyczących kwalifikacji, rozwoju i oceny dostawców.