Wybierz swój region i język

Menu

Zobowiązanie

Zobowiązujemy się do przestrzegania wysokich standardów uczciwości i oczekujemy tego samego od każdego pracownika w każdym kraju, w którym prowadzimy działalność.

Dzięki intensywnej pracy i pełnemu zaangażowaniu kierownictwa najwyższego szczebla w siedzibie głównej oraz w regionach i jednostkach biznesowych firma Hitachi Energy dostrzegła pozytywny wpływ, jaki rozbudowany program zgodności z przepisami i uczciwości oraz silna kultura etyki mogą mieć na długoterminowy sukces i zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa.
 

Uczciwość jest najwyższym priorytetem w firmie Hitachi Energy

Opracowaliśmy i wdrożyliśmy systematyczne podejście mające na celu wykrywanie i rozwiązywanie wszelkich potencjalnych problemów związanych z uczciwością oraz zapobieganie im. Jest to wspierane przez narzędzia i procesy oraz zasady zerowej tolerancji dla wszelkich naruszeń. Nasz program uczciwości tworzy środowisko, w którym wszyscy nasi pracownicy mogą otwarcie identyfikować zagrożenia, zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości.

Więcej o naszym zaangażowaniu

Uczciwe przywództwo obejmuje każdy wymiar działalności firmy Hitachi Energy

W Hitachi Energy uczciwość zaczyna się od przywództwa, odpowiedzialności i zgłaszania. Kadra zarządzająca nadaje jednoznaczny ton: jesteśmy zaangażowani w uczciwość i nie prowadzimy działalności niezgodnej z przepisami. Powtarzające się komunikaty dotyczące uczciwości od naszego dyrektora generalnego i innych liderów wyższego szczebla w filmach, artykułach i listach służą wzmocnieniu naszego zaangażowania w prowadzenie działalności bez naruszania zasad. 

Ale przywództwo oparte na uczciwości nie kończy się na szczycie firmowej hierarchii. Nasz program uczciwości polega na lokalnych kierownikach oraz przykładzie, jaki dają pracownikom. Wszyscy lokalni kierownicy jednostek biznesowych muszą regularnie prowadzić dyskusje na temat uczciwości, aby pracownicy mieli pewność, że o kwestiach dotyczących etyki decydują te same osoby, które wyznaczają cele biznesowe: uczciwość jest podstawą działalnością firmy. 

Dzięki wsparciu ze strony kierownictwa najwyższego szczebla, lokalnego kierownictwa, pracowników specjalizujących się w kwestiach dotyczących uczciwości i zasobach partnerów (takich jak dział kadr i dział ds. zrównoważonego rozwoju) jesteśmy w stanie promować silną i szczerą kulturę uczciwości w całej firmie.