Wybierz swój region i język

Menu

Standardy

Standard. Quality control. ISO certification, assurance and guarantee. Internet business technology concept.

Firma Hitachi Energy angażuje się w promowanie kultury, w której uczciwość stanowi nieodłączny element naszych działań. Chcemy, aby uczciwość stanowiła integralną część naszej działalności i procesów oraz aby była to wartość, którą kierują się nasi pracownicy. Oznacza to odpowiedzialne postępowanie jako jednostki i firma.

W przypadku uczciwej pracy zachowanie niezgodne z przepisami po prostu nie wchodzi w grę.

Chcemy, aby uczciwość stanowiła integralną część naszej działalności i procesów oraz aby była to wartość, którą kierują się nasi pracownicy. W kolejnych punktach można się dowiedzieć więcej o standardach zachowania, których oczekujemy od naszych pracowników i partnerów biznesowych.

Know more about our Standards

Uwagi dotyczące przepisów antymonopolowych

Zapewnienie ciągłej zgodności z przepisami dotyczącymi konkurencji i prawa antymonopolowego

Przepisy korporacyjne

Kierowanie naszymi pracownikami i zapobieganie problemom związanym z uczciwością

Know more about our Standards

Od zgodności z przepisami do uczciwości

Firma Hitachi Energy angażuje się w promowanie kultury, w której uczciwość stanowi nieodłączny element naszych działań. Chcemy, aby uczciwość stanowiła integralną część naszej działalności i procesów oraz aby była to wartość, którą kierują się nasi pracownicy. Oznacza to odpowiedzialne postępowanie jako jednostki i firma.

Przez wiele lat program zgodności z przepisami budował silne podstawy bezkompromisowego wymogu, abyśmy przestrzegali prawa wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność i zawsze przestrzegali zasad. Formalne uwzględnienie w naszych standardach uczciwości stanowiło znaczący krok w rozwoju firmy Hitachi Energy, odzwierciedlając nasze dążenie do przyjęcia norm postępowania, które są jeszcze surowsze w porównaniu z naszymi starymi wymogami w zakresie zgodności z przepisami. Firma Hitachi Energy pragnie kontynuować to dziedzictwo.

Zaczęliśmy od ścisłej zgodności z prawem opartej na odgórnej komunikacji, a teraz ewoluujemy w kierunku modelu opartego na działalności wspieranej przez indywidualną odpowiedzialność za przestrzeganie naszych zasad.

Wszystkie standardy, zasady i wytyczne firmy Hitachi Energy dotyczące zgodności z przepisami pozostają w mocy. Uczciwe postępowanie to kolejny krok w naszym rozwoju. Chcemy, aby standardy, zasady i wytyczne stały się drugą naturą wszystkich naszych pracowników.

Wszyscy pracownicy muszą zrozumieć, że uczciwe postępowanie jest uważane za podstawowy element każdej kariery w firmie Hitachi Energy. Jest to równie ważne jak standardy techniczne czy wykształcenie biznesowe. Uczciwość jest jednym z  pięciu strategicznych imperatywów firmy Hitachi Energy, a obowiązkiem każdego kierownika Hitachi Energy jest upewnienie się, że pracownicy rozumieją, jak się do niej stosować.

* Na podstawie krzywej Bradleya w zakresie BHP opracowanej przez firmę DuPont