Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Ledarskap

Hitachi Energys ledningsgrupp

Alistair Dormer, Executive Vice President, Executive General Manager för Green Energy & Mobility Sector Strategy Planning Division, Hitachi , Ltd., är ordförande för Hitachi Energys styrelse. Hitachi Energys ledningsgrupp är vårt högsta ledningsorgan som har det dagliga ansvaret för viktiga aspekter av företagets verksamhet. Ledningsgruppen träffas normalt en gång i månaden för att diskutera frågor som ekonomiska resultat, stora utvecklingsprojekt, kompetensutveckling, successionsplanering, tillsammans med andra strategiska affärsprioriteringar, såsom hållbarhet och mångfald och inkludering. Ledningsgruppen har till uppgift att främja förtagets intressen och få företagets värde att växa på ett hållbart sätt. 

Träffa vår ledningsgrupp

Medlemmarna i Hitachi Energys ledningsgrupp är gemensamt ansvariga för företagets ledning och beslutar om de grundläggande frågorna om affärsstrategi och policy.  

Urs Dogwiler

Chief Transformation Officer (CTrO) och Global Head of Supply Chain Management, Quality, Operations, HSE och Common Shared Services

Noaman Amjad

Marknads- och försäljningschef, chef för Japan, Sydamerika och Sydkorea Hitachi Energy

Träffa vår styrelse

Alistair Dormer

Executive Vice President, Executive General Manager för Green Energy & Mobility Sector Strategy Planning Division, Hitachi , Ltd., och styrelseordförande för Hitachi Europe Ltd., samt styrelseordförande för Hitachi Energy

Frank Duggan

Marketing of Green Energy & Mobility Sector, Hitachi, Ltd. and Vice Chair of Hitachi Energy Board

Akihide Hirao

CFO of Green Energy & Mobility Sector Strategy Planning Division of Hitachi, Ltd. och styrelseledamot i Hitachi Energy

Brittiska Koch

Styrelseordförande i Hitachi Europe Ltd., styrelseledamot, GlobalLogic Worldwide Holdings, Inc och styrelseledamot i Hitachi Energy

Manuel Valverde

Risk Management of Green Energy & Mobility Sector, Hitachi, Ltd. och styrelseledamot i Hitachi Energy

Seiichiro Nukui

Hitachi , Ltd. och styrelseledamot i Hitachi Energy

Shashank Samant

Styrelseordförande i GlobalLogic och styrelseledamot i Hitachi Energy

Stephen Pierce

HR of Green Energy & Mobility Sector; Deputy Managing Director and Chief Human Resources Officer of Hitachi Europe Ltd. och styrelseledamot i Hitachi Energy