Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Features Sweden 12-11-2020

5 min read

Möt Johanna Flood, journalisten som blev global miljöchef

Det spelar ingen roll om det är människor eller planeten som far illa. För Johanna Flood, global miljöchef på Hitachi Energy, har det alltid handlat om att göra skillnad till det bättre, oavsett vilket jobb hon har haft.

Det var en vecka för stora frågor. Våren 2019 hade Johanna Flood, då global hållbarhetsspecialist på Hitachi Energy, fått reda på att en familjemedlem hade drabbats av en svår, obotlig sjukdom. I precis samma veva kom ett samtal från Zürich – ville hon anta en ny utmaning och bli global miljöchef för Hitachi Energy?

- Jag funderade i några veckor. Vad är egentligen viktigt här i livet? Vill jag göra karriär? Hur kommer det här påverka min fritid? Kommer jag palla med?   Foto Jonas Bilberg

Samtidigt var frågan egentligen inte särskilt svår. Ända sedan tonåren hade Johanna Flood drivits av en vilja att förändra och förbättra världen omkring sig och efter en tid i Tyskland och studier i Spanien valde hon att läsa vidare till journalist. Väl hemma i Dalarna igen började hon att jobba på lokala nyhetsredaktioner för att efter några år gå vidare till att jobba som kommunikatör på Länsstyrelsen.   ­

- Jag fick hitta spännande sätt att kommunicera hållbarhetsfrågorna på Länsstyrelsen, det var mänskliga rättigheter, miljömål och klimatfrågor, allt det som jag gärna hade skrivit om som journalist. 

Men efter fem år där kände Johanna att det var dags att gå vidare och inte bara kommunicera om hållbarhetsfrågor. Under hela sitt yrkesliv hade hon pluggat på distans parallellt med jobbet och nu ville hon fokusera och göra skillnad på riktigt.  

- Jag gillar miljöfrågor eftersom det är ett gränsland mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap. Jag ville någonstans där man brydde sig om miljö och människor, och där hållbarhetsfrågorna var viktiga. Jag visste att jag skulle ha nytta av journalistiken eftersom den hade lärt mig att snabbt sätta mig in i komplexa skeenden, men jag ville knyta ihop allt jag läst till en examen.

Sagt och gjort. Johanna tog tjänstledigt och skrev in sig på masterprogrammet i hållbar utveckling och ekoteknologi på Mittuniversitet. Bara för att efter någon månad bli kontaktad av Hitachi Energy – kunde hon tänka sig att börja jobba hos dem med ett kommunikationsprojekt? Inte riktigt vad Johanna ville, men hon svarade ja på ett villkor: när projektet var klart skulle hon få jobba med miljö. Hitachi Energy svarade ja och ett halvår senare blev Johanna global hållbarhetsexpert på HVDC-enheten. Där jobbade hon med ISO-certifieringar, men journalisten i henne ställde ständigt nya frågor. - Vi hade ganska bra koll på hur vår miljöpåverkan såg ut i Sverige, men hur såg den ut globalt och för våra produkter? Jag frågade men tyckte aldrig att jag fick några bra svar. Foto Jonas Bilberg

Till slut började Johanna att ställa sina frågor till cheferna i Zürich. De blev också nyfikna och satte Johanna som ansvarig för ett projekt som skulle ta reda på svaren. - Jag gjorde en livscykelanalys på ett av våra projekt där vi verkligen fick svart på vitt hur vår miljöpåverkan ser ut.

Och så i våras kom frågan som fick henne att fundera på vad som var viktigt i livet. - Det är klart att jag kände en osäkerhet, men jag visste också att miljöfrågorna kommer att bli jättestora. Och så tänkte jag att hur ofta får man egentligen en sådan här chans? Vad är det värsta som kan hända? Jag har ju lyckats med det jag har gjort hittills, så varför skulle jag inte klara av det här?

I oktober 2019 tillträdde hon så sin nya tjänst och hon ser att Hitachi Energy har en viktig roll att spela i omställningen till ett hållbart samhälle eftersom företagets produkter bidrar till flera av FN:s hållbarhetsmål.

- Vi har lösningar för att kunna öka andelen förnybar el i elnätet och ser dessutom till att elen förs vidare utan stora förluster. Vi ger fler och fler platser tillgång till ett stabilt elnät. När man sätter våra produkter i ett större sammanhang blir det så tydligt hur viktig vår verksamhet och våra produkter är för hela samhället. Som att ett pålitligt elnät bidrar till att människor kan driva företag och därmed försörjning eller att kvinnan i familjen inte måste vara hemma för att elda utan kanske får möjlighet att jobba och tjäna pengar, på så sätt bidrar vi även indirekt till ett mer jämställt samhälle. Eller frågan kring hygien, att lätt kunna koka vatten så att det blir rent. Vi bidrar så tydligt till flera av FN:s hållbarhetmål.

Men Johanna nöjer sig inte med det. Den som möjliggör ren el till andra måste ha rent på fötterna själv och på nya jobbet har hon börjat med att ta fram en hållbarhetsstrategi för hela Hitachi Energy.

- Redan nu har vi bra koll på både våra direkta och indirekta koldioxidutsläpp men nu behöver vi också titta på våra produkter. Vad är det för material vi köper in till dem och hur ser det materialets koldioxidutsläpp ut? Hur stora energiförluster orsakar de under sin livslängd? Det är jättebra att vi gör produkter med lång livslängd som inte är slit-och-släng, men det finns alltid sådant som vi kan förbättra ytterligare. Ett mål är att bli klimatneutrala. Vi måste också fundera över hur vi kan byta ut farliga ämnen och jobba smartare med material och avfall, det som kallas cirkulär ekonomi.

Och så här långt är hon också väldigt nöjd med att hon tackade ja till sin nya roll. - Nu får jag verkligen användning för alla erfarenheter från hela min karriär. Här finns dessutom alltid något att lära och jag utvecklas varje dag, samtidigt som det är oerhört tillfredsställande att få var med och bidra till de lösningar som våra produkter möjliggör för att lösa några av samhällets största utmaningar.

Text: Karin Aase

Läs mer