Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Features Sweden 20-05-2021

3 min read

I forskningens framkant – för samhällets bästa

Hans jobb är lika intressant som viktigt. Som expert inom termisk design på Hitachi Energy:s forskningsenhet och professor i energiteknik på MDH bidrar Rebei Bel Fdhilas arbete till utvecklingen av mer hållbara produkter och system.
EST Presonal
Foto : Jonas Bilberg

Om det är en liten laptop eller ett stort HVDC-system har ingen betydelse. Oavsett storlek och användningsområde så genererar alla elektriska komponenter och processer värme. Ju högre värme, desto mer avancerad ingenjörskonst krävs i regel för att reglera temperaturen. 

”Först behövs kylning som förhindrar att elektroniken eller den industriella installationen förstörs. Nästa steg handlar om energieffektivitet; om att återanvända värmen som alstras genom att omvandla den till exempelvis elektricitet eller använda den för uppvärmning av andra komponenter eller system”, säger Rebei Bel Fdhila, senior specialist och globalt ansvarig inom thermal management på Hitachi Energy:s forskningsenhet. 

Roligt jobb med många utmaningar 

Den gröna energiomställningen har gjort termisk design till en högaktuell vetenskapsgren. Listan på användningsområden är både lång och spännande. Att utveckla ett förstklassigt kylsystem, som avleder överskottsvärme, minimerar förluster och använder energin effektivt, är till exempel en förutsättning för att kunna ta fram det bästa elbilsbatteriet. Ett annat exempel är de mycket avancerade kylsystem som kommer att krävas när stål ska framställas med hjälp av grön vätgas.  

”Det är ett fantastiskt intressant område! Eftersom det handlar om att minska och ta vara på termiska förluster och om att sträva mot mer hållbara produkter så är termisk design extremt viktigt för samhället”, säger Rebei Bel Fdhila. ”Det är dessutom ett väldigt roligt jobb; tiden flyger förbi när jag jobbar! Det jag uppskattar mest är alla utmaningar: Att utveckla rätt system för rätt produkt. Att minska termiska förluster till ett minimum. Att öka produkters tillförlitlighet och livslängd.” 

MDH-projekt minskar miljöpåverkan 

Sedan många år delar Rebei Bel Fdhila sin arbetstid mellan Hitachi Energy och MDH där han som professor i energiteknik bedriver forskning och handledning av studenter. Just nu arbetar han i DigiBoil: ett projekt som berör temperaturer så höga att konventionella kylmetoder med luft eller vatten inte fungerar. I stället avlägsnas värmen i stora komplexa system genom kokning.  

”Med hjälp av beräkningsverktygen och kunskaperna från DigiBoil kommer man att kunna utveckla nya produkter, där den optimerade kylningen gör att vi kan öka effektdensiteten eller den totala effekten. Effektivare värmeöverföring och lägre energiförbrukning innebär att den negativa miljöpåverkan kommer att minska”, säger Rebei Bel Fdhila. 

Rebei Bel-Fdhila
Samarbetet mellan industrin och akademin är viktigt av flera anledningar. Kompetensförsörjning är en av dem: ”Från MDH kan Hitachi Energy rekrytera unga talanger inom flera vetenskapliga områden, till exempel avancerade termiska processer”, säger Rebei Bel Fdhila, expert inom termisk design på Hitachi Energy och professor i energiteknik på MDH.

Hitachi Energy och MDH skrev nyligen under ett strategiskt partnerskapsavtal, något som innebär ett ännu djupare forskningssamarbete inom digitalisering och energisektorn. Bland mycket annat så undersöks möjligheterna med AI, artificiell intelligens.  

”AI-tekniken utvecklas väldigt snabbt, och jag tror mycket på att slå ihop våra fysikkunskaper med AI. Det kommer att ge oss helt nya sätt att göra snabbare simuleringar och mer träffsäkra tester och kommer på så sätt att förändra det sätt vi utvecklar våra system på”, säger Rebei Bel Fdhila. 

Viktig samverkan industri-akademi 

Som forskare på Hitachi Energy och professor på MDH står Rebei Bel Fdhila med en fot i industrin och en i akademin. Han beskriver det som två helt skilda, men lika intressanta, miljöer. Att få vara ambassadör för dem bägge ser han som en fantastisk möjlighet. 

”Som expert inom industrin för jag över mycket kunskap till akademin om industriella tillämpningar och om hur våra produkter påverkar samhället. På samma gång kan jag föra med mig akademins synpunkter tillbaka till industrin, och dra nytta av deras långsiktiga forskningsmöjligheter som kompletterar vår industriella forskning och utveckling”, säger Rebei Bel Fdhila. ”Genom att vandra vägen tillsammans så bidrar vi till samhällets bästa.” 

Text: Lena Bergman

Liknande artiklar