Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Press Release Sweden 03-08-2022

4 min read

Hitachi Energy stödjer ett stort steg i Tysklands energiomställning

Ett exempel på en HVDC Light omriktarstation. NordLink i Wilster, Tyskland
Ett exempel på en HVDC Light omriktarstation. NordLink i Wilster, Tyskland

Transmissionssystemet HVDC Light® kommer att överföra stora mängder förnybar energi till upp till 5 miljoner hushåll och hjälpa Tyskland att uppnå sitt mål om koldioxidneutralitet 2045.

Hitachi Energy, en global teknikledare som accelererar en hållbar energiframtid för alla, meddelade idag att man har vunnit en stor order från TenneT och TransnetBW, två av Tysklands fyra stamnätsägare (TSO), för att leverera en transmissionslösning för HVDC-förbindelsen SuedLink DC4 mellan norra och södra delen av landet.

SuedLink DC4 är en av de viktigaste investeringarna i kraftnätet och energiomställningen i Tyskland. Projektet kommer att spela en avgörande roll i Tysklands energiomställning och kommer att möjliggöra en minskad användning av fossila bränslen och hjälpa landet att uppnå koldioxidneutralitet senast 2045.

Med hjälp av Hitachi Energys HVDC Light®-teknik kommer SuedLink DC4 att överföra upp till 2 000 megawatt utsläppsfri el, vilket är tillräckligt för att försörja 5 miljoner tyska hushåll. Länken kommer att effektivt överföra el 550 kilometer under jord, vid ±525 kilovolt, och skicka vindkraft från norr till industrierna i söder, eller alternativt solenergi från söder till norr när det behövs.

"Vi är stolta över att spela en avgörande roll i denna mycket viktiga investering i Tysklands övergång till förnybar energi och koldioxidneutralitet", säger Niklas Persson, global chef för Hitachi Energys affärsområde Grid Integration. "HVDC Light är den möjliggörande tekniken för storskaliga överföringar av förnybar energi, både på land och till havs."

"SuedLink kommer att utgöra ryggraden i energiomställningen i Tyskland. I och med tilldelningen av HVDC-systemet till DC4 till Hitachi Energy går vi nu mot förverkligandet av denna viktiga kraftlänk", säger Tim Meyerjürgens, Chief Operating Officer på TenneT.

SuedLink DC4 överför el mellan Wilster i Norr och Bergrheinfeld i söder.
SuedLink DC4 överför el mellan Wilster i Norr och Bergrheinfeld i söder.

Hitachi Energy kommer att leverera en HVDC Light-omriktarstation i varje ände av SuedLink DC4 för att omvandla växelström från elnätet till likström för leverans genom länken och tillbaka till växelström för överföring till det mottagande nätet. I kontraktet ingår tre kabelsektionsstationer.

Som en del av sitt långsiktiga engagemang för Tysklands energiomställning har Hitachi Energy nyligen vunnit eller slutfört order på lösningar som integrerar storskalig förnybar energi. Det handlar bland annat om omriktarstationer för NordLink, HVDC-förbindelsen mellan Tyskland och Norge, omriktarstationer för anslutning av den 900 megawatt stora havsbaserade vindkraftparken DolWin5 i tyska Nordsjön, Kriegers Flak Combined Grid Solution som förbinder de tyska och danska elnäten med två havsbaserade vindkraftparker i Östersjön, och lösningar för elkvalitet som gör det möjligt för mer förnybar energi att flöda från norra till södra Tyskland.

Till redaktörerna:

Hitachi Energys HVDC-lösning kombinerar världsledande expertis inom HVDC-ventiler med den digitala styrplattformen MACH™ som möjliggör integrering av förnybar energi och hanterar spännings- och frekvensstörningar i nätet, omriktarnas krafttransformatorer och högspänningsställverk, samt systemstudier, design och konstruktion, leverans, övervakning av installation och driftsättning.

HVDC Light® är en teknik som utvecklats av Hitachi Energy. Det är den föredragna tekniken för många elnätstillämpningar, inklusive sammankoppling av länder, integrering av förnybara energikällor och "power-from-shore"-anslutningar till produktionsanläggningar till havs. HVDC Light kännetecknas bland annat av unikt kompakta omriktarstationer och exceptionellt låga förluster. Hitachi Energy var pionjär inom kommersiell HVDC-teknik för nästan 70 år sedan och har levererat mer än hälften av världens HVDC-projekt.

Om Hitachi Energy

Hitachi Energy är en global teknikledare som driver på en hållbar energiframtid för alla. Vi betjänar kunder inom sektorerna för energibolag, industri och infrastruktur med innovativa lösningar och tjänster över hela värdekedjan. Tillsammans med kunder och partners är vi pionjärer inom teknik och möjliggör den digitala omvandling som krävs för att påskynda energiomställningen mot en koldioxidneutral framtid. Vi utvecklar världens energisystem för att bli mer hållbara, flexibla och säkra samtidigt som vi balanserar sociala, miljömässiga och ekonomiska värden. Hitachi Energy har en beprövad meritlista och oöverträffat installerad bas i fler än 140 länder. Med huvudkontor i Schweiz har vi cirka 38 000 personer i 90 länder och genererar affärsvolymer på cirka 10 miljarder USD.

/content/pg/www/en

https://www.linkedin.com/company/hitachienergy

https://twitter.com/HitachiEnergy

Om Hitachi, Ltd.

Hitachi driver social Innovation Business och skapar ett hållbart samhälle med data och teknik. Vi kommer att lösa kundernas och samhällets utmaningar med Lumada-lösningar som drar nytta av IT, OT (Operational Technology) och produkter, under ramen för Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries and Automotive Systems. Vi drivs av grönt, digitalt och innovation och strävar efter tillväxt genom samarbete med våra kunder. Företagets konsoliderade intäkter för budgetåret 2021 (under den 31 mars 2022) uppgick till 10,264.6 miljarder USD ($84 136 miljoner USD), med 853 konsoliderade dotterbolag och cirka 370,000 anställda i hela världen. För mer information om Hitachi, besök företagets webbplats på https://www.hitachi.com

Contacts

Media Relations

Hitachi Energy

Get to know more