Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Meet Our People Sweden 12-03-2021

2 min read

My Power Grids Story - Eija Lindberg

Jag är stolt över att jobba på Power Grids för att jag får vara med och bidra till utvecklingen av vår produktion och våra produkter. Den utvecklingen kommer våra kunder till nytta och leder i förlängningen till en bättre energidistribution.

Min titel är specialist och processingenjör. I min roll arbetar jag med produktions-utveckling och produktionsteknik på Ventilavledarenheten. Mitt jobb är väldigt varierande: Jag är både djupt involverad i tekniska frågor som berör min specialistroll, samtidigt som jag som projektledare leder grupper av människor. 

Det är just variationen som fångat mig och som är rolig inom produktionsteknik: att det är allt från business management till skruv- och mutternivå. Att du jobbar både med teknik och med människor. Mitt jobb handlar mycket om teknik, men även om ekonomi, kvalitet, material- och maskinfrågor. Underhåll är också en viktig del, liksom användar-vänlighet. Det är ju människor som ska ha nytta av alla tekniska lösningar. 

I min roll på Power Grids kan jag kombinera utvecklingen av produktionen med utvecklingen av våra produkter. Det ger mig möjligheten att vara med och påverka designen från början, så att den ska passa vår produktion så bra som möjligt. Det är intressant. 

Något som är väldigt bra med Hitachi Energy är möjligheten att bli specialist. Ofta är nästa utvecklingssteg för en ingenjör att bli chef, men här kan man välja att utvecklas genom att bredda sig inom sitt teknikområde. Jag har varit chef under några år, och det var mycket intressant och givande, men just nu har jag valt att fokusera på tekniken.