Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Meet Our People Sweden 10-03-2021

2 min read

My Power Grids Story - Sepideh Chekad

Jag är stolt över att jobba på Power Grids för att vi arbetar aktivt med frågor som mångfald, inkludering och jämställdhet.

Jag tror att Hitachi Energy är ett av världens bästa företag när det kommer till mångfald! Vårt målmedvetna arbete med mångfald och inkludering, och för att minska den sneda könsfördelningen, är viktigt för vår business och gör det möjligt för oss att locka och behålla talanger. Vi har en företagskultur där vi respekterar varandra och där alla, oavsett titel, behandlas likadant.  

I mitt jobb som projektledare är jag kopplingen mellan Hitachi Energy och våra kunder. Jag får jobba tillsammans med kollegor med olika yrkesbakgrund och kunder från hela världen, och att inget projekt är det andra likt – det handlar hela tiden om nya kunder och nya kundbehov – gör mitt jobb spännande. 

Kvalitet är väldigt viktigt i våra leveranser! Om vi stöter på utmaningar så håller vi ihop. Då arbetar olika kompetenser tillsammans för att hitta lösningar och vi lär oss av varandra och av våra misstag. Att vi som jobbar på Power Grids har så bra stöd av varandra betyder att vi kan vara modiga och att vi vågar gå utanför vår komfortzon.

Hitachi Energy verkar inom ett område där det händer väldigt mycket just nu. Därför måste vi vara dynamiska så att vi kan hitta de bästa lösningarna, jobba med digitalisering, minska kostnader och öka kvalitet. Vi har mycket bra erfarenheter och kunskap, så jag tror på oss och på vår framtid. Och jag tror att vi som en del av Hitachi får bra möjligheter till fortsatt utveckling.