Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Press Release 08-11-2022

4 min read

Hitachi Energy och Equinor undertecknar ett strategiskt samarbetsavtal för att påskynda energiomställningen

Från vänster: Mette H. Ottøy, Chief Procurement Officer och Geir Tungesvik, Executive Vice President for Projects, Drilling and Procurement på Equinor samt Niklas Persson, global chef Grid Integration och Thomas Stenberg, Equinor Global Account Manager på Hitachi Energy.

Avtalet omfattar Hitachi Energys hela portfölj av elnätslösningar för ett hållbart energisystem. 

Zürich, 8 november 2022 - Hitachi Energy, en global teknikledare som främjar en hållbar energiframtid för alla, meddelade idag att man har undertecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Equinor, ett av världens största energibolag, för att samarbeta inom elektrifiering, förnybar elproduktion och ett globalt initiativ för låga koldioxidutsläpp.

Avtalet understryker båda företagens engagemang för att påskynda energiomställningen och främja ett mer hållbart, flexibelt och säkert energisystem. Det bygger på de två företagens långa och framgångsrika samarbete under flera decennier. Under denna tid har Hitachi Energy försett Equinor med elnätslösningar och banbrytande teknik i flera projekt, till exempel Dogger Bank A, B och C, världens största havsbaserade vindkraftpark under färdigställande, och Troll A, världens första HVDC- power-from-shore -förbindelse.

De första fokusområdena för samarbetet omfattar utveckling av standardiserade konstruktioner som ska användas för transmissionssystem för högspänd likström (DC) och växelström (AC) för att ansluta havsbaserade vindkraftparker och Equinors produktionsanläggningar till elnätet på fastlandet.

"Vi är mycket glada över att fördjupa vårt långvariga samarbete med ett av världens ledande energibolag och att hjälpa Equinor att uppnå sin ambition att nå nettonoll vid mitten av århundradet", säger Niklas Persson, global chef för Hitachi Energys affärsområde Grid Integration. "Tillsammans utgör vi ett starkt team som kommer att stödja samhället att nå målet i Parisavtalet och skapa en hållbar energiframtid för alla."

"Hitachi Energy har varit en pålitlig leverantör till Equinor i många år. Det strategiska samarbetsavtalet är en signal om gemensamma ambitioner att öka vår konkurrenskraft i den pågående energiomställningen. Standardisering av tekniska lösningar kommer att vara en nyckel till framgång, och vi ser fram emot att förbättra oss tillsammans med Hitachi Energy", säger Geir Tungesvik, Executive Vice President for Projects, Drilling and Procurement på Equinor

Avtalet omfattar hela Hitachi Energys portfölj av teknik och lösningar för kraftnät. Den omfattar IdentiQTM, Hitachi Energys digitala tvilling för lösningar för högspänd likström (HVDC) och elkvalitet, som ger betydande fördelar under tillgångarnas hela livscykel för planering, byggnation, drift och underhåll; Grid-eXpandTM modulära och prefabricerade nätanslutningar till havs och på land som gör det snabbare, enklare och effektivare att ansluta anläggningar till nätet; OceaniQTM-lösningar, t.ex. transformatorer och högspänningsprodukter som kan fungera felfritt på land, till havs och under havsytan, och lösningar för automatisering av nätet som gör att elanläggningar på land och till havs fungerar på ett tillförlitligt, säkert och tryggt sätt. 

 

Om Hitachi Energy
Hitachi Energy är en global teknikledare som driver på en hållbar energiframtid för alla. Vi betjänar kunder inom sektorerna för energibolag, industri och infrastruktur med innovativa lösningar och tjänster över hela värdekedjan. Tillsammans med kunder och partners är vi pionjärer inom teknik och möjliggör den digitala omvandling som krävs för att påskynda energiomställningen mot en koldioxidneutral framtid. Vi utvecklar världens energisystem för att bli mer hållbara, flexibla och säkra samtidigt som vi balanserar sociala, miljömässiga och ekonomiska värden. Hitachi Energy har en beprövad meritlista och oöverträffat installerad bas i fler än 140 länder. Med huvudkontor i Schweiz har vi cirka 40 000 personer i 90 länder och genererar affärsvolymer på cirka 10 miljarder USD. 

https://www.hitachienergy.com 
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy 
https://twitter.com/HitachiEnergy

 

Om Hitachi, Ltd.
Hitachi driver Social Innovation Business och skapar ett hållbart samhälle med data och teknik. Vi kommer att lösa kundernas och samhällets utmaningar med Lumada-lösningar som drar nytta av IT, OT (Operational Technology) och produkter, under ramen för Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries and Automotive Systems. Vi drivs av grönt, digitalt och innovation och strävar efter tillväxt genom samarbete med våra kunder. Företagets konsoliderade intäkter för budgetåret 2021 (under den 31 mars 2022) uppgick till 10,264.6 miljarder USD ($84,136 miljoner USD), med 853 konsoliderade dotterbolag och cirka 370,000 anställda i hela världen. För mer information om Hitachi, besök företagets webbplats på https://www.hitachi.com

About Hitachi Energy


Hitachi Energy is a global technology leader that is advancing a sustainable energy future for all. We serve customers in the utility, industry and infrastructure sectors with innovative solutions and services across the value chain. Together with customers and partners, we pioneer technologies and enable the digital transformation required to accelerate the energy transition towards a carbon-neutral future. We are advancing the world’s energy system to become more sustainable, flexible and secure whilst balancing social, environmental and economic value. Hitachi Energy has a proven track record and unparalleled installed base in more than 140 countries. Headquartered in Switzerland, we employ around 40,000 people in 90 countries and generate business volumes of approximately $10 billion USD.  
https://www.hitachienergy.com

https://www.linkedin.com/company/hitachienergy

https://twitter.com/HitachiEnergy

About Hitachi, Ltd.


Hitachi drives Social Innovation Business, creating a sustainable society with data and technology. We will solve customers' and society's challenges with Lumada solutions leveraging IT, OT (Operational Technology) and products, under the business structure of Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries and Automotive Systems. Driven by green, digital, and innovation, we aim for growth through collaboration with our customers. The company’s consolidated revenues for fiscal year 2021 (ended March 31, 2022) totaled 10,264.6 billion yen ($84,136 million USD), with 853 consolidated subsidiaries and approximately 370,000 employees worldwide. For more information on Hitachi, please visit the company's website at https://www.hitachi.com.

Kontakt

Media Relations

Hitachi Energy