Välj din region och ditt språk

OK

Meny

resolving issues

Hitachi Energy Code of Conduct

Hitachi Energy tillämpar nolltolerans och vidtar lämpliga disciplinära åtgärder

Hitachi Energy fokuserar på att förebygga, upptäcka och åtgärda integritetsproblem. Vi upprätthåller en strikt nolltoleranspolicy för brott mot lagen eller Hitachi Energys uppförandekod och vi vidtar lämpliga disciplinära åtgärder – inklusive uppsägning – mot anställda som bryter mot Hitachi Energys uppförandekod.

Granskningar av hur mutbrott bekämpas i affärsenheter och länder globalt genomförs regelbundet under hela året. I alla granskningar ingår granskning av affärsprocesser, konton och saldon samt testtransaktioner för att bedöma robustheten i kontroller och identifiera möjliga överträdelser. Programmet för bedrägeribekämpnings övervakas av internrevisionen som regelbundet utvärderar exponering för bedrägeririsker och utvecklar trender. Detta är en tvärfunktionell analys av 21 programelement och beredskapsplan för att förebygga och upptäcka potentiella bedrägerier.

Åtgärd

Lösa eventuella integritetsproblem.

Alla rapporter kommer till Kontoret för särskilda utredningar, en funktion av integritetsteamet som rapporterar till Hitachi Energys integritetschef. OSI har utsett utredare som arbetar i flera regioner.

Alla anklagelser/rapporterade problem utreds på lämpligt sätt, exponeringar mildras och disciplinära åtgärder vidtas enligt vad som är tillämpligt och lämpligt. De särskilda utredningscheferna arbetar i en samordnad insats med funktioner som internrevision och juridik och integritet för att leverera ett brett spektrum av utredningsstöd gällande alla aspekter av att genomföra utredningar på Hitachi Energy.