Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Utbildning och kommunikation

Training and Communications Programs
Genom vår starka utbildnings- och kommunikationskomponent kommer du att lära dig mer om våra e-utbildningar, våra personliga utbildningar och kommunikationsaktiviteter.

Viktiga meddelanden

Alla anställda på Hitachi Energy måste förstå att:
 

  • Hitachi Energy får, ska och kommer inte att bryta mot lagen
  • Hitachi Energy konkurrerar och vinner endast genom att följa reglerna
  • Hitachi Energys uppförandekod och de detaljerade policyer som skrivs i Hitachi Energys företagsförordningar förklarar tillsammans det beteende som förväntas av de anställda.
  • Hitachi Energy förblir proaktiv genom att implementera pågående och regelbunden utbildning och kommunikation, genomföra interna undersökningar och anslå resurser för att på ett adekvat sätt implementera Hitachi Energys integritetsprogram.

Ledningens ansvar

Huvudansvaret för att säkerställa att anställda är medvetna om och implementerar meddelandena ligger hos företagen. Verksamhetsenhetens verkställande direktörer och affärsenhetens kontrollanter granskar och rapporterar regelbundet om integritets- och efterlevnadsutvecklingen i sin verksamhet, och problemen är en agendapost som regelbundet krävs för granskning av verksamheten. De är också en del av företagens utvärderingar av prestation.

”Hitachi Energy har åtagit sig att främja en kultur där integritet vävs in i allt vi gör”, säger Andrew Law, Hitachi Energys juridik- och integritetschef (Head of Legal and Integrity). ”Vi vill att integritet ska vara inbäddat i våra verksamheter och processer och återspeglas i våra anställdas beteende. Det innebär att agera ansvarsfullt som individer och som företag.”